Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Värdegrundsutbildning: High Five

Värdegrundsutbildning: High Five

Syftet? Att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen.

Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur ni kan agera om något händer.


Föreningen utser en arbetsgrupp på minst 3-4 personer, det är en fördel om dessa personer har olika roller i föreningen. Alla i arbetsgruppen förväntas delta på alla tre träffar.

Tidsomfattning: 6-9 mötestimmar plus arbete på hemmaplan.

Processens upplägg

Träff 1: 

 • Vi lägger grunden och en stabil plattform
 • Barnkonventionen
 • Idrotten vill

Mellan träff 1 och träff 2 skickas enkäter ut till föreningen, detta är grunden för nulägesanalysen.

Träff 2: 

 • Nulägesanalys
 • Skapa förutsättningar
 • Ansvarstrappa

Träff 3: 

 • Orosanmälan
 • Sätta mål
 • Forma handlingsplan

Efter utbildningen/processen

 • ”Mini High Five utbildning för olika målgrupper i föreningen. 
 • Samtalsunderlag från RF-SISU
 • Checklista
 • Studiematerial och andra utbildningar för olika målgrupper

Vad får föreningen?

 • Verktyg för att skapa handlingsplan kring kränkningar, mobbning och sexuella övergrepp
 • Fakta och statistik, hur vanligt är det att barn blir utsatta?
 • Hur kan vi förebygga, upptäcka och hjälpa när något händer?
 • Stöd av RF-SISU genom hela processen
 • Tips från andra föreningar

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.