Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Osynliga funktionsnedsättningar

Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna. 

Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur.  Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning i din verksamhet.

Innehåll och upplägg

  • 3 h fysisk träff eller digitalt
  • Vad kan vara avgörande för en person inför en ny aktivitet
  • Rutiner och struktur
  • Socialt samspel, tydlighet och  förståelse

Målgrupp
Idrottsledare, föräldrar och aktiva

Förkunskaper
Inga

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.