Motverka sexuella övergrepp

Den här utbildningen riktar sig till organisationsledare och tränare inom idrottsrörelsen. Den utgår från webbutbildningen motverkasexuellaovergrepp.se. Under utbildningen diskuteras hur ni kan förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp. 

Innehåll: 

  • Vad är sexuella övergrepp?
  • Hur agerar jag om någon öppnar sig för mig? 
  • Hur kan vi förebygga att sexuella övergrepp sker? 
  • Hur hanterar föreningen en eventuell situation? 
  • Vilket stöd kan en få som förening, ledare, utövare, närstående?

Tidsåtgång:
Ca 3 timmar

Målgrupp: 
Organisationsledare och tränare

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.