Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Marknadsföring i sociala medier

Marknadsföring i sociala medier

Vad kan vi i föreningen göra för att synas bättre i sociala medier såsom Facebook, Instagram mm? Åsa Karlsson, Rättighetsbyrån, ger under kvällen handfasta råd, tips och att-göra-listor så att ni i föreningen på ett enkelt sätt kan förbättra och höja aktiviteten i de sociala medierna.

Vi diskuterar hur ni kan tänka i er planering, vilket innehåll som skapar engagemang och hur olika digitala kanaler kan användas konkret i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Vi rekommenderar att ni deltar med 2-3 personer och gärna både äldre och yngre medlemmar. 

Innehåll:

  • Hur skapar vi engagemang i sociala medier? Åsa går igenom tio tips:
    Strategi, Relevans, Regelbundenhet, Profiler, Kunskap, Närhet, Interagera, Rörligt, Hashtag, Funktioner
  • Hur aktiverar vi sponsorer på ett hållbart och långsiktigt sätt?
  • Hur kommer vi igång? Fem handfasta tips.

Upplägg:
Kvällsutbildning ca 2 tim.   

Målgrupp:
De i föreningen som är engagerade i sociala medier, sitter med i en marknads- eller sponsringsgrupp samt de som vill lära sig mer om att förbättra och förnya föreningens sociala medier.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.