Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Konsten att lära ut din idrott

Konsten att lära ut din idrott

Hur lär man ut sin idrott på bästa sätt när alla i gruppen är så olika? Hur skapar vi en inlärningsmiljö som sjuder av engagemang och nyfikenhet, en gemenskap där ALLA har möjlighet att utmanas och utvecklas?

På temat ”Konsten att lära ut din idrott”, djupdyker vi tillsammans ner i den pedagogiska och ämnesdidaktiska verktygslådan. Vad säger forskningen om kommunikativa lärandemiljöer och olika lärstilar? Vad menas med kollektivt lärande och kontinuerlig feedback? Vad har goda relationer och positiva förväntningar med inlärning att göra?

Allt detta och mycket mer ska vi vända och vrida på tillsammans. Med dig hem ska du ha konkreta tips och idéer för att utveckla din verksamhet.

Tillsammans med dig, just dig, fortsätter vi utveckla världens bästa idrottsrörelse.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.