Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Jämställd förening - så formas den

Jämställd förening - så formas den

Vi utformar utbildning i jämställdhet utifrån målgruppen. Vi kan rikta utbildning till styrelse, ledare och utövare i alla åldrar. 

Under utbildningarna bidrar utbildaren med både kunskap och verktyg. Deltagarna på utbildningen får både reflektera över sin lokala miljö och idrotten i stort. 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.