Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Den webbaserade "Introduktionsutbildning för föreningsledare" vänder sig både till dig som är ny eller redan är en erfaren föreningsledare. Det viktigaste är att du är eller vill bli engagerad i en idrottsförening.

Ditt engagemang kan handla om att du är förtroendevald i en styrelse, ingår i en arbetsgrupp eller att du på annat sätt deltar i föreningens arbete och dess utveckling.

Varför ska du gå utbildningen?

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen finns till för att inspirera och hjälpa dig i ett spännande och viktigt uppdrag.

Du får en bra överblick och grundläggande kunskaper om hur en idrottsförening leds och utvecklas, vilket skapar trygghet i det fortsatta arbetet. När du har genomfört utbildningen har du med dig tydliga och användbara verktyg, tips, exempel och rekommendationer – saker som du kan ta med dig direkt in i arbetet i din förening. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus.

Upplägg:
Utbildningen är kostnadsfri.
Du kan genomföra utbildningen själv eller tillsammans med andra i din förening. 
Om ni genomför den som lärgrupp i styrelsen rekommenderar vi 5 tillfällen x 45 min då ger det tid för reflektion efter resp avsnitt. Utbildningen blir också rapporterbar till RF-SISU Västra Götaland och ni erhåller en resurs för genomförd lärgrupp. Ta gärna kontakt med din RF-SISU-konsulent om ni vill ha hjälp med planeringen.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs men du bör kunna förstå enklare svenska.

Förberedelser:
Information för dig som vill lära dig vad svenskt föreningsliv är och hur det fungerar.

Vad är en förening? - Vad gör en förening? - Hur fungerar en förening? Avsluta med ett quizz.

Se film om Introduktionsutbildningen för föreningsledare

Introduktionsutbildningens delar

Introduktionsutbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt med text och filmer. Vi rekommenderar att du eller ni i lärgruppen jobbar med avsnitten i följande ordning:

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Förening och administrationen

Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor som förenklar samtal och diskussioner.

Det här får du lära dig

  • Vilka det är som bestämmer i en idrottsförening och hur det går till att bestämma och fatta beslut tillsammans.
  • Föreningens verksamhetsidé. Det är den som beskriver själva meningen med föreningen. Föreningens medlemmar ska tillsammans bestämma hur idrottsverksamheten ska genomföras för att verksamhetsidén ska genomsyra hela föreningens verksamhet.
  • Hur föreningen kan skapa en attraktiv verksamhet och vad alla idrottsföreningar måste ta hänsyn till.
  • Hur föreningen kan skapa goda förutsättningar för engagemang bland föreningens medlemmar.
  • Hur föreningens administration kan underlättas.

Gå den webbaserade Introduktionsutbildningen för föreningsledare

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.