Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

En utbildning som stärker dina kunskaper kring funktionsnedsättningar och inkludering. En förening som lyfter fram förebilder både med och utan funktionsnedsättning, samt erbjuder såväl integrerad som målgruppsinriktad verksamhet, möjliggör för alla – gamla och nya medlemmar – att idrotta och utvecklas på ett bra sätt.

Utbildningen kan genomföras med en kompetent utbildare som leder deltagarna genom webbmaterialet som utbildningen baseras på och som även möjliggör ett fint erfarenhetsutbyte. 

Webbutbildningen kan också genomföras på egen hand eller tillsammans med dina ledarkollegor i föreningen.

Länkar: 
parasport.se

para-me.se 

Folder: Framtidens parasport i Västra Götaland

 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.