Idrottsförälder

Idrotten är en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

Så hur ska vi på bästa sätt stötta och prata med våra barn för att ge hen en så glädjefylld och positiv upplevelse som möjligt? Med oss får du chansen att reflektera och diskutera med andra över din roll som förälder till ett barn som idrottar. 

SISU Idrottsutbildarna vill vara med och lotsa idrottsföräldrar genom riktlinjer och anvisningar för barn och ungdomsidrott och erbjuder utbildningsformer där vi informerar och utbildare men också skapar ett forum för att diskutera case eller andra spörsmål och där vi har fokus på helheten.

Läs riktlinjerna för hur vi vill att barn-och ungdomsidrott ska bedrivas här.

 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.