Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / HLR - Hjärt och lungräddning

HLR - Hjärt och lungräddning

Innehållet i en HLR-utbildning kan variera och tidsåtgången är 1,5 - 3 timmar.

Grund för innehåll:  

 • Känna till L ABC
 • Kunna kontrollera livstecken
 • Kunna skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning.

Kan även kompletteras med: 

 • kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • kunna förebygga cirkulationssvikt
 • kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • kunna använda en extern defibrillator i kombination med HLR
 • känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

HLR-utbildning kan genomföras i fysisk och digital form.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.