HBTQI+

Utbildningen kan formas både som ren kunskapsinhämtning men också som workshop där deltagare får granska sin egen föreningsmiljö och på ett normkritiskt sätt sträva efter att forma en mer inkluderande förening. 

Innehåll:

  • Begrepp
  • Vanliga frågor och svar
  • Vilka normer råder - vad kan vara begränsande

Utbildningen genomförs lämpligast på ca 2-3 timmar. Om föreningen vill genomföra ett större arbete i ämnet hjälper vi gärna till att forma ett lämpligt upplägg. 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.