Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare - webbaserad utbildning

Som förtroendevald i en föreningsstyrelse får du här grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet i en förening kan bedrivas. Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor. 

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.  

Innehåll: 

  • Föreningen och demokratin 
  • Föreningen och idén 
  • Föreningen och verksamheten 
  • Föreningen och engagemanget 
  • Föreningen administrationen 

Upplägg:
Som lärgrupp:
Fem tillfällen x 45 min (45 min=  ett lärgruppstillfälle). Lärgruppen är rapporterbar till RF-SISU Västra Götaland och föreningen erhåller en resurs vid slutrapporterad lärgrupp.
Ta gärna kontakt med din RF-SISU-konsulent om ni vill ha hjälp med planeringen.

Enskild inidivid:
Egna studier med stöd av stöd av utbildningswebb, häftet Föreningsledning och reflektionsfrågor  

Målgrupp:
Föreningsledare i rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller vid andra uppdrag där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet. 

Grundutbildning för föreningsledare (som lärgrupp/webbutbildning)


Förkunskaper:
Genomgått webbutbildningen
Introduktionsutbildning för föreningsledare  alt flerårig erfarenhet från föreningsarbete.

Förberedelse för dig som är osäker på dina kunskaper:
Information för dig som vill lära dig vad svenskt föreningsliv är och hur det fungerar.
Vad är en förening? - Vad gör en förening? - Hur fungerar en förening? Avsluta med ett quizz.


Tips på bra litteratur:

Vår förening – om demokrati och föreningskunskap 
Förening i rörelse – guide för utveckling 
Offensivt styrelsearbete
Samlingsbox för Idrottens föreningslära
(Innehåller: Allt kommunicerar, Förening rörelse, Offensivt styrelsearbete, Idrottens ekonomihandbok,
  Vår förening – om demokrati och föreningskunskap.)

Målstegen
Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram
Årsmöte, att planera och genomföra  och Tips och checklista inför årsmötet!

Tips på bra länkar:
https://forening.se/ - Bra att veta om ideell förening.

Dokumentbank Riksidrottsförbundet - Stadgemall för idrottsföreningar

RF- Riksidrottsförbundet - Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

SISU Idrottsutbildarna - SISU Idrottsutbildarna arbetar både på nationell nivå och i landets 19 RF-SISU distrikt. Vår verksamhet kan – något förenklat – delas upp i områdena folkbildning, utbildning och förbundsutveckling.Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.