Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Grundläggande föreningsekonomi

Grundläggande föreningsekonomi

Grundläggande utbildning om det ekonomiska ansvar som en föreningstyrelse har. Utbildningen är en teoretisk och vi går igenom de krav och regler som en förening har att förhålla sig till.  

Innehåll och upplägg

  • Den ideella föreningen 
  • Styrelsens ansvar 
  • Budget 
  • Bokföringsskyldigheten och att avsluta den löpande bokföringen 
  • Ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar
  • Skatter och avgifter och skattepliktiga ersättningar
  • Bokföringsskyldighet och årsbokslut samt ansvarsfrihet 
  • Skatter och avgifter
  • Revision 


Upplägg:
Utbildningens längd är ca 3 - 3½ tim.  

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till ordförande i föreningen och till dig som har ansvar för eller hanterar ekonomin.  

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Förberedelser: 
Titta igenom föreningens egna stadgar inför utbildningen

Dokumentbank Riksidrottsförbundet - Stadgemall för idrottsföreningar

Tips på litteratur:
SISU Idrottsböcker: Idrottens ekonomihandbok 

SISU Idrottsböcker: Ekonomi i ridsportföreningen 

RF (Riksidrottsförbundet): Idrott och skatter 

Skatteverket: Ideell förening

Skatteverket: Informationsträffar och webbinarier

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.