Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Framtidens tränare - unga ledare 13-15 år

Framtidens tränare - unga ledare 13-15 år

En grundläggande utbildning för de yngsta ledarna med möjlighet att utvecklas till en bättre och tryggare idrottsledare för barn. Här möts ledare från olika idrotter i ämnen som ledarskap, bemötande, värdegrund och praktisk pedagogik. Innehållet utgår från idrottsrörelsens strategi 2025 och målet är att sätta in ledarna i sitt ledarskapssammanhang. Deltagarnas reflektioner och tankar kring ledarskap är ett stort mervärde på utbildningen. Denna utbildning fungerar också utmärkt som en bar förberedelse för ledare som ska hålla i sommarskolor.

Innehåll och upplägg
En halv eller heldag fysisk träff eller digitalt
• Idrottsledarens roll och ansvar
• Vår värdegrund
• Bemötande och förebilder
• Praktisk pedagogik

Målgrupp
Ungdomar i åldrarna 13-15 år som är eller vill bli ledare för barngrupper

Förkunskaper
Inga, men ett tips är att leta upp och läsa sin förenings värdegrund om det finns någon

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.