Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag, oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. Utbildningen bygger vidare på grundutbildningen för tränare.

Utbildningen vänder sig till dig som genomgått grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna. Du får gå utbildningen från det år du fyller 16.

Du får möjlighet att brottas med ditt eget ledarskap. Utveckla arbetssätt för att stärka det så att du kan möta, involvera och anpassa idrottsverksamheten utifrån utövarnas psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga. Du får också ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning.

Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid.

Se film om Fortsättningsutbildningen för tränare

Fortsättningsutbildningens delar

Utbildningen består av fem delar:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Jag och utövaren
  • En valbar del där du får ett antal områden att välja på

Upplägg och omfattning

För att göra fortsättningsutbildningen mer tillgänglig för dig som tränare består den av ett varierat lärande. Egna studier varvas med arbete på den digitala utbildningsplattformen och fysiska alternativt digitala mötesplatser. Det skapar förutsättningar för dig att testa och överföra dina nyvunna kunskaper direkt in i din egen idrott och vardag som tränare i en förening. Och därefter åter reflektera in i utbildningen.

Det varierade lärandet utgörs av:

  • Hemuppgifter, som du gör själv eller tillsammans med andra i föreningen.
  • Distans, egen inläsning av utbildningswebbens innehåll, böcker, artiklar med mera, samt reflektion.
  • Fysiskt alternativt digitala utbildningstillfällen, praktisk tillämpning, dialog och erfarenhetsutbyte med andra.
  • Digitalt klassrum, enskilda och gruppuppgifter, samt reflektion i forum.

Fortsättningsutbildningen omfattar totalt 32–35 utbildningstimmar á 45 minuter varav 15–18 av dem genomförs som egna studier på webb, i det digitala klassrummet och på hemmaplan.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.