Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Föreningskunskap - tema årsmöte

Föreningskunskap - tema årsmöte

För att styrelsemedlemmarna på bästa sätt ska kunna driva en förening effektivt bör alla i styrelsen ha en bra grund att stå på när det gäller föreningskunskap. Vi bjuder in till en grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmötet. 

Innehåll 

  • Föreningsdemokrati
  • Varför är stadgarna så viktiga?
  • Skatter och avgifter
  • Medlemmens rättigheter och skyldigheter.
  • Årets möte – årsmötet inför - under – efter.
  • Ansvarsfrihet
  • Tid för frågor ges under hela kvällen.

Upplägg:
Utbildningens längd är ca 3-3,5 timmar.

Målgrupp:
Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan är styrelsemedlem alt arbetar i en kommitté/ett utskott och vill lära dig grunderna i föreningskunskap. 

Förkunskaper 
Inga förkunskaper krävs.

Förberedelser 
Titta igenom föreningens stadgar inför utbildningen.

Information för dig som vill lära dig vad svenskt föreningsliv är och hur det fungerar.

Vad är en förening? - Vad gör en förening? - Hur fungerar en förening? Avsluta med ett quizz.


Tips på bra litteratur:

Vår förening – om demokrati och föreningskunskap 

Offensivt styrelsearbete 

Förening i rörelse – guide för utveckling 

Samlingsbox för Idrottens föreningslära
(Innehåller: Allt kommunicerar, Förening rörelse, Offensivt styrelsearbete, Idrottens ekonomihandbok,
Vår förening – om demokrati och föreningskunskap.)

Målstegen

Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram

Idrottens förändringsarbete Strategi 2025

Årsmöte, att planera och genomföra  och Tips och checklista inför årsmötet!

Digitala årsmöten - Idealistas - Boktips för demokratiska och inkluderande årsmöten.

Tips på bra länkar

https://forening.se/ - Bra att veta om ideell förening.

Dokumentbank Riksidrottsförbundet - Stadgemall för idrottsföreningar

RF- Riksidrottsförbundet - Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

SISU Idrottsutbildarna - SISU Idrottsutbildarna arbetar både på nationell nivå och i landets 19 RF-SISU distrikt. Vår verksamhet kan – något förenklat – delas upp i områdena folkbildning, utbildning och förbundsutveckling.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.