Digitala årsmöten

Digitala årsmöten blev väldigt aktuellt under pandemin. Vi erbjuder en utbildning till de föreningar och förbund som vill ha stöd med hur de kan genomföra årsmöten digitalt.

Under utbildningen går utbildaren igenom en checklista tillsammans med dom i föreningen som ansvarar för genomförandet av årsmötet. Vi stannar upp på de punkter som ni har behov av att diskutera och få tips kring. 

Efter utbildningen erbjuder vi er hjälp med att låna licenser för att kunna genomföra ert årsmöte på bästa möjliga sätt. 

Utbildningen blir anpassad utifrån era behov. 

Vi genomför gärna utbildningen digitalt för att efterlikna ett årsmöte tvingas stöta på era eventuella trösklar under utbildningen. Utbildningen genomförs på 2 timmar. 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.