Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Åldersanpassad fysisk träning

Åldersanpassad fysisk träning

Utbildningen finns i två olika versioner: 

 • Åldersanpassad fysisk träning FÖRE pubertet
 • Åldersanpassad fysisk träning UNDER pubertet

Under utbildningarna får du kunskap om barn och ungdomars fysiska utveckling och vilken form av träning som är lämplig för ungdomar i olika åldrar.

I olika åldrar finns olika förutsättningar för vad som är mer och mindre utvecklingsbart. När du lämnar denna utbildning är målsättningen att du ska veta vad du bör lägga mer och mindre vikt vid i träningen, oavsett idrott.

Tips på litteratur: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - för hälsa, prestation och individuell utveckling

Åldersanpassad fysisk träning FÖRE pubertet

Utbildningens innehåll:

 • Prepubertala barns fysiska utveckling.
 • Allsidighet i träning – varför då?
 • Utvecklingsförmåga av styrka, snabbhet, rörlighet, uthållighet och koordination hos barn.
 • Träningsplanering.
 • Uppvärmningens betydelse för barn.
 • Lekar/övningar för att utveckla styrka, snabbhet, rörlighet, uthållighet och koordination.

Tidsåtgång: 3 timmar

Målgrupp: Ledare

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Åldersanpassad fysisk träning UNDER pubertet

Utbildningens innehåll UNDER pubertet:

 • Pubertala ungdomars fysiska utveckling.
 • Allsidighet i träning – varför då?
 • Utvecklingsförmåga av styrka, snabbhet, rörlighet, uthållighet och koordination hos barn.
 • Träningsplanering.
 • Uppvärmningens betydelse för ungdomar.
 • Övningar för att utveckla styrka, snabbhet, rörlighet, uthållighet och koordination.

Tidsåtgång: 3 timmar

Målgrupp: Ledare

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.