Styrelsens roll och ansvar

Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har. 

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda och utveckla föreningen. 

Innehåll

  • Den ideella föreningen, stadgarna och de olika föreningsorganen inklusive revisorn.
  • Vad innebär det att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna och hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
  • Styrelsens ekonomiska ansvar, revisorns resp valberedningens roll.
  • Medlemsengagemang. Årsmöte. Kultur och värderingar.  

Upplägg:
Digital: ca 3 timmar  /  Fysisk: ca 3½ timmar

Målgrupp:
Föreningens styrelse och vi ser gärna att det deltar minst 2-4 personer. 

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs

Förberedelse:
Titta igenom föreningens stadgar inför utbildningen.

Tips på litteratur
Vår förening – om demokrati och föreningskunskap 

Offensivt styrelsearbete 

Förening i rörelse – guide för utveckling 

Samlingsbox för Idrottens föreningslära
(Innehåller: Allt kommunicerar, Förening rörelse, Offensivt styrelsearbete, Idrottens ekonomihandbok, Vår förening – om demokrati och föreningskunskap.)

Målstegen

Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram

Idrottens förändringsarbete Strategi 2025

Årsmöte, att planera och genomföra  och Tips och checklista för årsmöte!

Digitala årsmöten - Idealistas - Boktips för demokratiska och inkluderande årsmöten.


Tips på bra länkar

https://forening.se/ - Bra att veta om ideell förening.

Dokumentbank Riksidrottsförbundet - Stadgemall för idrottsföreningar

RF- Riksidrottsförbundet - Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

SISU Idrottsutbildarna - SISU Idrottsutbildarna arbetar både på nationell nivå och i landets 19 RF-SISU distrikt. Vår verksamhet kan – något förenklat – delas upp i områdena folkbildning, utbildning och förbundsutveckling.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.