Kanslistutbildning

Hur kan vi få administrationen på ett kansli att fungera på ett smidigare och effektivare sätt? Här får du som är kanslist tillfälle att träffa och diskutera dina tankar och funderingar samt byta erfarenheter med andra kanslister.

Innehåll:

- Få en större förståelse för styrelsens roll och ansvar.
- Få en inblick i hur olika metoder kan användas som verktyg för att utveckla både rollen som kanslist och föreningen, t ex Årshjul - som ger ett bra underlag till verksamhetsberättelsen, SWOT-analys, handlingsplan samt exempel på enkäter.
- Att få kunskap, inspiration och motivation för att kunna utveckla rollen som kanslist: Arbetsbeskrivning. Vad gör jag idag och vad är det egentligen jag ska göra?
- Vi pratar också om årsmöten: inför, under och efter + årsmöteshandlingar.

Tid kommer också att finnas för att utbyta erfarenheter och få svar på frågor.

Upplägg:
Digital utbildning på 3 timmar.

Målgrupp:
Kanslister i en idrottsförening. Utbildningen riktar sig till alla idrottsföreningar oavsett idrott. 

Förkunskaper:
Inga förkunskaper behövs.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.