IdrottOnline

RF-SISU Västra Götaland erbjuder följande utbildningar inom IdrottOnline:

 • IdrottOnline - Administration grund.
 • IdrottOnline - Avgifthantering & rapportering av utbildningstimmar.
 • IdrottOnline - Digital närvaroregistrering (LOK) för administratörer.
 • IdrottOnline - Hemsida ges inte längre då hemsidefunktionen ska avvecklas. Läs mer här. Observera at föreningar och förbund måste ha bytt leverantör för hemsida senast den 31 december 2022. De övriga funktionerna i IdrottOnline finns kvar som vanligt. Läs mer här.

Läs vidare för mer information om varje enskild utbildning.

IdrottOnline – Administration Grund

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper om medlemsregistret och digital närvaroregistrering av LOK-stödsaktiviteter.

Innehåll:

 • IdrottOnline-systemet
 • Min sida
 • Föreningsinfo-fliken
 • Medlemsregistret
  • Lägga till ny medlem/-ar
  • Söka och hantera medlemmar
  • Roller
  • Grupper
  • Föreningsrapporten
 • LOK-stödsmodulen - Hur du närvaroregistrerar LOK-stödsaktiviteter digitalt.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är idrottsledare.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Förberedelser
Testa att logga in på IdrottOnline. 

_______________________________________________________________

IdrottOnline - Avgiftshantering och Rapportering av utbildningstimmar

Denna utbildning är uppdelad i två delar som organiseras samma kväll/dag, första delen handlar om hur du administrerar avgifter i IdrottOnline och andra delen handlar om hur du rapporterar utbildningstimmar till RF-SISU Västra Götaland i IdrottOnline. Du kan välja om du endast vill delta på en av delarna. Detta val gör du i anmälan. 

Del 1 Hantera avgifter i IdrottOnline (75 minuter)
Under denna del går vi igenom avgiftsmodulen i IdrottOnline, vi kommer inte att gå igenom något annat bokföringsprogram.

 • Skapa och tillsätta avgifter i IdrottOnline
 • Skapa rabatter
 • Skicka ut manuell avgift till medlemmar
 • Se betalningsstatus för medlemsavgifter

Del 2 Rapportera utbildningstimmar till RF-SISU Västra Götaland i IdrottOnline (75 minuter)
Denna del handlar om hur du rapporterar in utbildningstimmar till RF-SISU Västra Götaland

 • Skapa utbildning
 • Lägga till utbildningstillfälle
 • Lägga till deltagare i utbildning
 • Närvaroregistrera utbildning
 • Ta bort utbildningstillfälle

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är idrottsledare.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i IdrottOnline.

Förberedelser
Säkerställ att du kan logga in på IdrottOnline.

_______________________________________________________________

IdrottOnline - Digital närvaroregistrering (LOK) för administratörer

Vid denna utbildning får du kunskap om den digitala närvaroregistreringen som kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de andra system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen). Detta tillfälle berör enbart närvaroregistreringen i IdrottOnline, inget annat system kommer att beröras under kvällen. 

Innehåll

 • Lägga till/ta bort medlem i medlemsregistret
 • Skapa grupper
 • Skapa aktivitetskalender
 • Skapa/ta bort aktiviteter  
 • Närvaroregistrera aktiveter 
 • Skicka in LOK-stödsansökan
 • Info om IdrottOnline-appen

Tillfället berör enbart närvaroregistreringen i IdrottOnline, inget annat system kommer att beröras under kvällen. 

Målgrupp
Tillfället vänder sig till dig som administrerar föreningens närvaroregistrering för LOK-stödsaktiviteter. 

Förberedelser
Se till så att du har någon av rollerna Klubbadministratör eller Huvudadministratör i din förening i IdrottOnline.
Utbildningen sker digitalt och en länk dit du kan ansluta strax före tillfället kommer att mailas ut.

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.