Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Engagera och motivera ideella ledare

Engagera och motivera ideella ledare

Vad ÄR det som får människor att engagera sig ideellt? Hur kan vår förening locka fler medlemmar att göra frivilliga insatser – och tycka om det? 

Tillsammans med vår utbildare samtalar vi om motivation och engagemang, om meningsfullhet och om vad som händer i oss när vi gör något för någon annan. Vi delar med oss av våra erfarenheter, både framgångar och utmaningar. Kan en ökad samverkan mellan föreningar även bidra till större ideellt engagemang i den egna föreningen?

Innehåll och upplägg

3 h fysisk träff eller digitalt

  • Olika perspektiv för engagemang
  • Psykologiska processer som gör oss motiverade
  • Samhörighet och tydliga roller

Målgrupp

Idrottsledare på alla positioner, föräldrar

Förkunskaper

Inga

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.