Barnkonventionen i praktiken

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Sedan länge står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen? I regeringens arbete inför att barnkonvention skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen?

I samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund samt andra duktiga utbildare med spetskompetens på barnkonventionen erbjuder vi utbildningspass där vi går igenom barnkonventionens fyra huvudprinciper, lyfter barnens input och diskuterar hur vi genom vårt ledarskap kan stärka barns rätt till inflytande och forma en barnidrott utifrån barnets bästa.

Innehåll och upplägg
3 h fysisk träff eller digitalt

  • Barnkonventionens grundprinciper
  • Vad innebär det frö idrottsrörelsen att Barnkonventionen blivit lag?
  • Medspelare- en metod för att praktisk få med de aktivas deltagande och inflytande

Målgrupp
Idrottsledare på alla positioner, föräldrar och aktiva

Förkunskaper
Inga

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.