Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Utbildningswebbar

Utbildningswebbar

Nedan har du en lista med webbutbildningar som du kan klicka dig in i och genomföra. SISU Idrottsböcker har även skapat en portal med många material samlade på samma ställe

Utbildningar för lärgruppsledare/utbildare

Utbildning för lärgruppsledare

Grundutbildning för utbildare

 

Utbildningsportaler för ledare

Introduktionsutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare

En bra start för unga ledare

Ledare som lyssnar

Idrott och psykisk ohälsa

Idrottspsykologi - prestation och hälsa

Steg för livet - suicidprevention

Trygg och inkluderande idrott

Jämställd idrott

Fifty/Fifty - jämställdhetsutbildning

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

Schyst idrott

Barnafrid - om våld mot barn 

Jagser.se - uppmärksamma barn som växer upp i social utsatthet

Motverka sexuella övergrepp

Tryggare tillsammans - Rädda barnens webbutbildning för ledare 

 

Utbildningar för styrelsen/organisationsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Trygg och inkluderande idrott

Jämställd idrott

Fifty/Fifty - jämställdhetsutbildning

Motverka sexuella övergrepp

Schyst idrott

Vaccineraklubben.se - antidoping

Hållbar idrott

 

Utbildningar för aktiva

In or outside the box - värdegrundsutbildning

 

Kunskap om doping och matchfixning.

Renvinnare.se

Vaccineraklubben.se

Utbildning om matchfixning – "Min match"

 

Utbildningswebbar inom träningslära

Kost för idrottande barn och unga

Akut skadebehandling

Lustfylld och lekfull träning

Smart grundträning 5-18år

Utomhusträning

 

Evenemangsutbildningar

Volontärens värdskap - hjärtat i evenemanget

Idrottsevenemang handledning från start till mål

Utbildning för publikvärdar

 

IdrottOnline

IdrottOnline - hemsida grund

 

 

Nyhetsbrevet Tränarpasset

Prenumerera på Tränarpasset och få inspirerande artiklar att ta med dig in i ditt tränarskap. Genom tränarpasset fortbildar du dig kontinuerligt. 

Podd

Vi tipsar även om podden ”Här pågår föreningsidrott”.

Här pågår föreningsidrott