Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud

Vårt utbud

Vi erbjuder ett stort, idrottsövergripande utbildningsutbud. Längre ned på denna sidan hittar du information om alla utbildningar. Du kan anmäla dig som individ till en utbildning genom kalendern eller funktionen sök utbildning. Du kan även beställa en utbildning hem till din förening. På webben finns även ett stort antal webbutbildningar. Vi har samlat och länkat till några av dem på vår hemsida

Läs mer om varje utbildning nedan

Listan nedan uppdateras just nu. I foldern hittar du information om samtliga utbildningar.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spelmissbruk

Akut omhändertagande vid idrottsskada

Antidoping

Att leda och utveckla en ideell förening (workshop) 

Barnkonventionen i praktiken

Biljett och publikrekrytering

Bokföring

Digitala årsmöten

Digitala verktyg för styrelsen

Engagera och motivera ideella ledare

Framtidens organisationsledare - unga ledare 14-19 år

Framtidens tränare - unga ledare 13-15 år

Fortsättningsutbildning för föreningsledare

Fortsättningsutbildning för tränare

Föreningskunskap - Tema årsmöte

Föreningslivet - Så funkar det

Grundläggande föreningsekonomi

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för tränare

HBTQI+

High Five

HLR - Hjärt- och lungräddning

Hållbar sponsring

IdrottOnline

Idrottsförälder

Idrottspsykologi

In or outside the box

Inkluderande idrott

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för tränare

Judo5-konceptet, en jämställdhetsworkshop

Jämställd förening - så formas den

Kanslistutbildning

Kondition & uthållighetsträning

Konsten att lära ut din idrott

Kost för idrottare

Lär dig söka stöd och bidrag

Marknadsföring i sociala medier

Mens och träning

Multiidrottande - varför då?

Motverka sexuella övergrepp

Osynliga funktionsnedsättningar

Physical Literacy

Revisorns viktiga arbete

Skadeförebyggande träning

Skatteregler för idrottsföreningar

Snabbhetsträning

Spelmissbruk, otillåten vadhållning och matchfixning

Styrelsens roll och ansvar

Styrketräning

Suicide Zero - Våga fråga

Så behåller vi ungdomarna

Sömnens betydelse för hälsa och prestation

Tejpning

Tävla tillsammans - Vuxnas påverkan i ungas lagidrottande

Valberedningsarbete - Hur gör vi det bäst?

Värdskap och bemötande

Winwin24

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Ätstörningar - Upptäcka och förebygga

Öka föreningens intäkter vid tävlingar och cuper