Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud

Vårt utbud

Vi på RF-SISU Västra Götaland erbjuder ett stort, idrottsövergripande utbud av föreläsningar och utbildningar. Du kan anmäla dig som individ till en utbildning via kalendern eller via funktionen sök utbildning.

Du kan beställa en utbildning som genomförs hemma i din förening. Här hittar du RF-SISU Västra Götalands hela utbud av föreläsningar och utbildningar.

Inom idrotten finns ett stort antal webbutbildningar inom aktuella ämnen och områden och som är lättillgängliga för dig som är med i en förening.   

Tränar- och ledarskap
Stegutbildning inom tränar- och ledarskap:

Introduktionsutbildning för tränare
Grundutbildning för tränare
Fortsättningsutbildning för tränare

Övriga utbildningar och informationstillfällen:
Alternativ fysisk aktivitet - rolig träning för alla
Framtidens tränare - unga ledare 13-15 år
Konsten att lära ut din idrott
Physical Literacy

Idrottsföräldrar
Idrottsförälder
Tävla tillsammans - Vuxnas påverkan i ungas lagidrottande

Föreningsutveckling / Styrelseutbildning
Stegutbildning inom föreningskunskap:
Introduktionsutbildning för föreningsledare
Grundutbildning för föreningsledare
Fortsättningsutbildning för föreningsledare

Övriga utbildningar och informationstillfällen:
Grundutbildning för föreningsledare - Tema styrelsens roll och ansvar
Grundutbildning för föreningsledare - Tema valberedningsarbete
Grundutbildning för föreningsledare - Tema årsmöte

Engagera och motivera ideella ledare

Framtidens organisationsledare - unga ledare 14-19 år
Föreningslivet - Så funkar det

Att leda och utveckla en ideell förening (workshop)
Digitala årsmöten

Digitala verktyg för styrelsen
Kanslistutbildning och Workshop för kanslister
Lär dig söka stöd och bidrag
Så behåller vi ungdomarna

Ekonomi
Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi
Bokföring Grundutbildning / Fördjupning

Lär dig söka stöd och bidrag
Revisorns viktiga arbete
Information kring ekonomiska skyldigheter, lagar och regler

IdrottOnline
IdrottOnline

Evenemangsutbildning
Biljett och publikrekrytering
Hållbar sponsring Introduktion / Fördjupning
Marknadsföring i sociala medier
Värdskap och bemötande
Winwin24
Öka föreningens intäkter vid tävlingar, cuper, matcher och övriga arrangemang

Kost och näringslära
Kost för idrottare
Ätstörningar - Upptäcka och förebygga

Idrottspsykologi och mental träning
Idrottspsykologi

Träningslära
Kondition & uthållighetsträning
Mens och träning
Multiidrottande - varför då?

Snabbhetsträning
Styrketräning
Sömnens betydelse för hälsa och prestation

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Idrottsskador och rehab
Akut omhändertagande vid idrottsskada
HLR - Hjärt- och lungräddning
Skadeförebyggande träning
Tejpning

Jämställdhet, inkludering och värdegrund
Barnkonventionen i praktiken
HBTQI+

High Five
Inkluderande idrott
Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning
In or outside the box

Judo5-konceptet, en jämställdhetsworkshop
Jämställd förening - så formas den
Motverka sexuella övergrepp

Osynliga funktionsnedsättningar
Suicide Zero - Våga fråga

ANDTS och antidoping
Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spelmissbruk
Antidoping
Spelmissbruk, otillåten vadhållning och matchfixning