Föreningsexempel

Runt om i vårt distrikt pågår just nu en rad arbeten i lärgrupper som utvecklar individer, föreningar och förbund. Här är några exempel på hur andra gör.

Kakas RK

Efter att ha haft ett tapp av ungdomar i föreningen, samlades medlemmar från Kakas Ridklubb i Borås till en lärgrupp kring frågan – Hur kan vi skapa en attraktiv förening som får fler att komma till vår klubb?

Nu när restriktionerna med corona har lättat, ville föreningens ungdomar utveckla sin föreningsmiljö genom att samla barn och ungdomar till en dag där de har roligt och utvecklas tillsammans. De ville också stärka gemenskapen, lära känna nya vänner och arbeta för en trygg och välkomnande föreningsmiljö där fler blir inkluderade. 

Det växte fram en idé om att bjuda in andra ungdomar till tävlingar i olika käpphästgrenar samt att jobba med materialet ”Trygg i stallet” som är en del av Svenska Ridsportförbundets arbete för en trygg idrott.

Med lärgruppen som metod träffades ungdomarna för att utbyta erfarenheter, planera och strukturera arbetet kring att arrangera sin käpphästtävling. De gick också vidare med trygghetsarbetet.

Ganska snart bestämde sig ungdomarna även för att försöka få ihop pengar till ett tak över ridbanan som de så länge har önskat sig. 
– Vill man ha någonting så får man jobba för det, säger ungdomarna som planerar för fler roliga aktiviteter med käpphästar och fortsatt arbete kring föreningsmiljön.

Ungdomarna har visat att de är engagerade och verkligen vill, de har lärt sig att kunna påverka och de har utvecklat sina kunskaper genom lärgruppen.


Falköpings TK - Styrkelyft

Styrkelyftsklubben från Falköping har arbetat med lärgruppen som metod både för att utveckla föreningen och för att motverka doping. Under en medlemshelg utgick samtalen från materialet ”Återstart” (efter corona) samt ”Vaccinera klubben mot doping”, ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för antidoping, både förebyggande och akut.

Arbetet har sedan fortsatt på hemmaplan i klubblokalen (några deltagare var med fysiskt och några med via länk) där även RF-SISU-konsulenten hälsade på och fångade upp flera utbildningsbehov. På tapeten står också styrelseutbildning med fokus på bland annat verksamhetsplan och budget.


IF Kville

Friidrottsföreningen från Hisingen i Göteborg samlade en lärgrupp på fem personer plus RF-SISU:s idrottskonsulent som under hösten 2020 och våren 2021 träffades vid tre tillfällen för att arbeta med tryggheten i föreningen. De skickade ut en enkät till sina medlemmar – ledare, aktiva och vårdnadshavare – såg över sin värdegrund och fick en inblick i kopplingen mellan Barnkonventionen och Idrotten vill samt hur en orosanmälan går till och varför det är viktigt att anmäla vid oro för ett barn med mera. 

Enkäten, föreningens värdegrund, Idrotten vill (idrottsrörelsens idédokument) och samtal var utgångspunkterna när gruppen sedan tog fram en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplanen innehåller syfte och de olika målgruppernas mål, definitioner av begrepp samt en trappa av åtgärder om någon inte följer värdegrunden och beter sig olämpligt. Det finns också en kontaktlista och en plan för hur de ska gå till väga när det finns oro för att barn far illa.

Även det förebyggande arbetet har dokumenterats. Bland annat ska föreningen regelbundet informera ledare, föräldrar och aktiva över 14 år om handlingsplanen och dess innehåll, föreningens värdegrund samt vart de kan vända sig om något händer.

Lärgrupper med ledare och aktiva ska samlas (två gånger per år och målgrupp) där handlingsplanen presenteras och deltagarna får samtala kring case med frågeställningar som kan uppstå inom verksamheten. Vårdnadshavare kommer att få information i mötesformen föreläsning.


Borås Konståkningsklubb

Barn och ungdomar i föreningen har hjälpts åt att ta fram värdegrundsskyltar tillsammans. Temat var hur man uppträder som en bra kompis! De enkla skyltarna med tydliga budskap finns nu synliga som en daglig påminnelse i de aktivas omklädningsrum.


Ulricehamns Orienteringsklubb

Ungdomar från föreningen har samlats i lärgrupp kring temat ett livslångt idrottande. I lärgruppen utgick ungdomarna från ett material på temat ett livslångt idrottande, som föreningens idrottskonsulent från RF-SISU Västra Götaland skräddarsytt så det ska passa föreningens ungdomar. 

De har fått jobba med olika frågeställningar så som:

- Vad betyder livslångt idrottande för mig?

- Hur ser du på föreningens verksamhet idag kopplat till ett livslångt idrottande?

- Vilka tre ord vill du beskriva vår förening med just idag?

Ungdomarna har suttit och diskuterat ovanstående frågor som i sin tur har ökat deras medvetenhet om varför de idrottar. Men också fått dem att tänka till kring föreningen och dess betydelse. Och vikten av gemenskapen som de faktiskt har i föreningen.