Hem / Utbildning/Folkbildning / Utbildning/Folkbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en så kallad Lärgrupp. En lärgrupp kan utgå från nästan vilket tema som helst. Till exempel att lära mer om sin idrott, prata om kost eller hur man är en bra kompis. Det kan handla om ledarutveckling, att planera ett arrangemang eller hur framtidens förening ser ut. Gruppen kan träffas fysiskt eller digitalt och man kan också göra studiebesök eller bjuda in en expert. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande.

Vi på RF-SISU hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Om lärgrupper

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Samtalet utgår ifrån ett specifikt tema och som är strukturerad med reflektions- och samtalsfrågor.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst. Exempel på teman är vision- och målarbete, att utvecklas och må bra som tränare/ledare, samtal kring värdegrundsfrågor, ledarrekrytering, utbildningsplan, föreningens ”röda tråd” med mera. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp, skapar ett engagemang och utgår ifrån ett framtaget underlag – en s.k. lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Lärgruppsplan

Till en lärgrupp finns en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Dessa underlag kan användas som en guide som stimulerar till samtal kring ett specifikt ämne samt hjälpa er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.  

Här hittar du ett stort antal samtalsunderlag från SISU Idrottsutbildarna. Det kan vara böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

Att leda en lärgrupp - Lärgruppsledare

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen sitter på värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen.

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Västra Götaland och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget.

Utbildning för lärgruppsledare

Guide för lärgruppsledare

Handledning för lärgruppsledare, digitala lärgrupper

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst tre utbildningstimmar och består av minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Lärgruppen brukar fungera som bäst med 6–9 deltagare, där varje träff är 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med er idrottskonsulent. Tillsammans lägger din förening och konsulenten en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden. Om du inte har någon specifik kontaktperson på RF-SISU Västra Götaland så hör du av dig till oss på This is a mailto link.

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Hur du gör berättar vi för dig när du kontaktar oss.