Wargöns IK

Wargöns IK är en idrottsförening med omkring 500 medlemmar på orten Vargön i Vänersborgs kommun. Verksamheten består av fotboll, ett antal återkommande arrangemang samt bordtennis för motionärer. 

För tre år sedan påbörjade WIK ett omfattande utvecklingsarbete på flera plan. Det bygger på Svenska Fotbollförbundets koncept ”Diplomerad förening”, som erbjuder en tydlig struktur för föreningar som vill ta sin organisation och verksamhet till nästa nivå. 
– Vi har hunnit checka av någon del och tagit fram handlingsplaner på en rad områden. Men vi är mitt i vår resa, säger klubbchef Roland Olin. 

För att få status som ”Diplomerad förening” behöver vissa kriterier uppfyllas inom sex målområden: 
- Inriktning/ledning, 
- Ledarförsörjning,  
- Spelarutbildningsplan,  
- Ekonomi,  
- Kommunikation,  
- Demokrati/delaktighet. 

Syftet är att skapa föreningsmiljöer där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Föreningarna får börja med att göra en självskattning för att sedan gå vidare i processen med stöd från sitt SDF (Västergötlands Fotbollförbund) och lokala idrottskonsulenter från RF-SISU distriktet. 

För Wargöns IK har mycket av arbetet bedrivits i lärgruppsform – en del av idrottsrörelsens folkbildning där människor träffas i grupp och samtalar om givna ämnen. 
– I och med att många medlemmar involveras i grupperna så sker förändringsarbetet i en demokratisk process där vi tar vara på olika kompetenser. Jag tror att delaktighet är något jätteviktigt, säger Roland Olin. 
Han menar också att det finns fler fördelar med att arbeta i lärgrupp.  
– Vi jobbar väldigt mycket med det i föreningens alla delar; från pojk- och flicklag till styrelse och kommittéer. Det ger en väldigt bra mötesstruktur och genom de lärgrupper vi genomför kan vi få ta del av resurser från RF-SISU för att ordna studiebesök, föreläsningar etc.