OK Alehof

OK Alehof är en flersektionsförening som är mitt i en spännande förändringsresa. 

Föreningens medlemmar har sagt att man även i fortsättningen ska ha idrottsverksamhet inom samma tre områden som det idag finns sektioner för: skidor, orientering och terränglöpning. Men för att vara en förening i tiden – som känns modern och som bjuder in till engagemang – tas nu ett helhetsgrepp för att stöpa om organisationen. 

Annika Johansson är ordförande i föreningens huvudstyrelse. Hon berättar att allt började med ett arbete kring verksamhetsidé, värdegrund, vision och mål. Där uppstod frågan ”Hur ska vi nå fram till allt det här?”. 
– Då bestämde vi att se över hela rubbet. Vi kastade upp organisationens alla delar i luften utan att veta hur det skulle landa. 

Bakgrunden var att föreningen har fått allt svårare att fylla samtliga platser i sektioner, kommittéer och övriga funktioner som väljs vid årsmötet.  

Efter många och långa diskussioner är nu planen att minska antalet kommittéer, och i stället möjliggöra fler tidsbegränsade uppdrag och samarbeten över sektionsgränser. 
– Det är inte så lätt i dagens samhälle att hitta personer som vill bli valda till en roll över ett eller ett par år. För yngre eller nya medlemmar kan det kännas lättare att engagera sig ideellt om man får en tydlig uppgift, säger Annika. 

Samtliga medlemmar har fått chansen att tycka till om ett förslag som ska finslipas till årsmötet i mars 2023. 

Längs vägen har föreningen haft nära kontakt med sin idrottskonsulent från RF-SISU Västra Götaland. Resan har gått i folkbildningens tecken – med lärgrupper och processarbeten – och med ord som nyfikenhet, öppenhet och delaktighet som ledstjärnor. Tack vare resurser från RF-SISU har klubbens medlemmar kunnat träffas på annan ort för att där ägna sig helt åt utvecklingsarbetet. 

Annika Johansson känner sig hoppfull inför framtiden. 
– Extra glädjande är att vi har haft en sådan blandning på mötena. Från äldre rutinerade medlemmar till så unga som tonåringar!