• Kville Biljard_webb 3 Foto:
  • Kville Biljard_webb Foto:

Kville Biljard Club

Kville Biljard Club vill att deras verksamhet ska bidra till människors utveckling på ett positivt sätt – såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt – genom hela livet. 

Några av ledstjärnorna är:  
- allas rätt att vara med 
- medbestämmande och ansvar 
- kamratskap, trygghet och gemenskap. 

En gång om året ordnar föreningens styrelse en processdag med sin idrottskonsulent från RF-SISU. Genom folkbildande samtal diskuterar man hur verksamheten kan utvecklas framåt.  

De senaste två åren har arbetet bland annat lett till att det skapats lärgrupper för att ta diskussionerna vidare och sedan ”göra verkstad” ute i föreningen. Särskilt fokus har legat på att rekrytera personer i åldrar som annars varit underrepresenterade i verksamheten. I en av lärgrupperna ledde samtalen till ett projekt för att få äldre (65+) att börja spela biljard.  

Genom Svenska Biljardförbundets satsning ”Biljard för äldre – En kö hela livet” gjorde Kville BC ett pilotprojekt som utmynnade i ”Lunchbiljard för äldre” med träffar två gånger i veckan.  

För klubben blev projektet mycket lyckat. Med startpunkt i de folkbildande samtalen, via lärgrupperna och projektet, har man idag fått flera nya medlemmar som är över 65 år.  

Bland de nya fanns en kvinna som nu är invald i styrelsen och som kronan på verket blev föreningen i somras nominerad till Årets biljardförening, bland annat för sin satsning på idrott för äldre.