• IK Ymer 3 Foto:
  • IK Ymer 1 Foto:
  • IK Ymer 4 Foto:
  • IK Ymer 2 Foto:

IK Ymer

En grupp seniorer i föreningen IK Ymer från Borås har skapat ett trevligt och hälsosamt koncept med sina folkbildande vandringar som de ger sig ut på en gång i veckan. Varje onsdag samlas gänget för att motionera samtidigt som de lär sig av och med varandra om sin hembygd och historia. Deltagarna består till stor del av seniorer 65+ som i yngre dagar var aktiva orienterare, så det är inte heller ovanligt att samtalen kommer in på gamla idrottsminnen... 

Tack vare att vandringarna arrangeras som lärgrupper genererar de också resurser från RF-SISU till att stimulera föreningsutveckling.  

Deltagarna turas om att vara lärgruppsledare med uppdrag att planera veckans vandring, vilket gör att alla känner sig delaktiga. Allt från banans sträckning (med tillhörande kartor) till research om den lokala historian – och det obligatoriska fikastoppet längs vägen – förbereds i detalj. Ofta bjuds även en gäst från bygden in för att berätta mer om ett särskilt ämne. 

Varje vecka brukar gruppen skicka en liten rapport om den senaste vandringen till RF-SISU idrottskonsulenten. Dessutom dokumenteras verksamheten och historiska fakta bevaras genom att föreningen arkiverar bilder mm, för visning i olika sammanhang.  

Sammantaget blir de folkbildande vandringarna något som skapar stor glädje och gemenskap för föreningens seniorer!