Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök våra utbildningar

Sök våra utbildningar

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare, Alingsås

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. 
Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som
människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelsereportrar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement till fysiska träffar.

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2020-03-04 - 2020-04-04 Plats: Alingsås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Uddevalla

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. 
Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som
människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelsereportrar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement till fysiska träffar.

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2020-03-26 - 2020-04-25 Plats: Uddevalla Mer information på kurssidan
Till anmälan

Marknadsföring i sociala medier, Göteborg

OBS! Vi har förlängt anmälan på utbildningen till den 29 mars. Vi har för avsikt att genomföra utbildning med max 20 deltagare på plats.
Idag är det 15 anmälda så det finns några platser kvar. Vi har även valt att öppna upp så att du kan delta på distans via länk. Vi kommer att maila alla anmälda för att ta reda på om du vill delta fysiskt på plats eller digitalt.

Utbildningen ger er dels kunskap om de olika sociala medierna, men framförallt får du med dig en strategi hem till din förening om hur ni kan använda sociala medier i föreningen. Genom sociala medier är förhoppningen att ni ska kunna engagera fler ideellt och rekrytera samt behålla fler medlemmar. Det är rekommenderat att ni deltar med fler personer på utbildningen och gärna personer som är spridda i åldrar.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2020-03-31 Plats: Mejerigatan 1, Plan 3, Kallebäck Mer information på kurssidan
Till anmälan

Osynliga funktionsvariationer

Kommer att genomföras digitalt på distans.

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel  ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna. Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.


Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2020-04-01 Plats: Digitalt på distans Mer information på kurssidan
Till anmälan

Barnkonventionen i praktiken, Skövde

Digital distansutbildning via länk! Hur kan Barnkonventionen förverkligas inom idrottsrörelsen?

I samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund erbjuder vi nu ett pass där vi går igenom Barnkonventionens fyra huvudprinciper, lyfter barnens input och diskuterar hur vi genom vårt ledarskap kan stärka barns rätt till inflytande och forma en barnidrott utifrån barnets bästa. 

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2020-04-01 Plats: Digital distansutbildning Mer information på kurssidan
Till anmälan

Anläggningsstöd, Uddevalla

OBS! Utbildning är flyttad och kommer att genomföras vid ett tillfälle längre fram i vår. Återkommer med datum när det blir.

Informationskväll om möjligheterna till ekonomiskt stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

- Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. 
- Vilka är de sex stöd som föreningar kan söka inom anläggningsstödet?
- Vad kan beviljas stöd?
- Hur går en ansökan till?

Datum: 2020-04-01 Plats: Rimnershallen, Uddevalla Mer information på kurssidan
Till anmälan

Workshop: Att leda och utveckla en ideell idrottsförening, Göteborg

Ordning och reda och veta vilka mål föreningen strävar emot är ett önskemål som finns i många föreningsstyrelser. Med vad ska vi börja?
Att leda och utveckla en ideell idrottsförening är vår mest praktiska utbildning. Med 3-5 deltagare/förening jobbar vi praktiskt med SWOT-analys av den egna föreningen.
Vi tittar på styrkor-svagheter och möjligheter och hot. Vi tittar på en mall för prioritering och genomförbarhet, en handlingsplan och ett årshjul. Deltagarna får också svara på frågor, enskilt och i grupp, för att på så sätt ta tempen på styrelsearbetet – hur ser det ut? Är alla nöjda? Får alla komma till tals? Är alla väl förberedda? Som avslutning tittar vi på hur en medlems- resp en ledarenkät skulle kunna se ut och hur svaren kan användas för att på så sätt öka medlemsinflytandet.

Datum: 2020-04-02 Plats: Kallebäck Mer information på kurssidan
Till anmälan

Styrelsens roll och ansvar, Marks kommun

OBS! Utbildningen är skjuten på framtiden! Vi återkommer med nytt datum så snart vi kan.

Alla i styrelsen bör veta vilken roll och ansvaret de har att leda och utveckla föreningen på bästa sätt för alla medlemmar.  Styrelsens ska ta beslut om vilken kultur och vilka värderingar som man vill ska råda. Vi pratar också om det stadgarna - föreningens ryggrad, ekonomiska ansvaret, rapporter, avstämningar och uppföljningar. Vi tittar också på hur de rollerna i styrelsen kan fördelas och hur en styrelse kan effektivisera sitt arbete.

Kontaktperson: Anette Ellefsen Datum: 2020-04-02 Plats: Marks kommun Mer information på kurssidan
Till anmälan

Hållbar sponsring, Göteborg

Hur får vi fler sponsorer? Hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten? Hur kan vi säkerställa att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete?
Utbildningen Hållbar Sponsring har sin utgångspunkt i dessa frågor. Vi fokuserar kring det som skapar värde i dagens moderna sponsring där affärsnytta och samhällsnytta löper som en röd tråd. Vi varvar teoretiska resonemang med case och framgångsrika exempel direkt hämtade från olika sponsringssamarbeten.

Vi riktar oss till de föreningar som vill ta ytterligare ett kliv i sin sponsorverksamhet och utveckla ett hållbart sponsorprogram. Kursen vänder sig primärt till personer som arbetar med marknadsföring, sponsring och/eller event på rättigheter (föreningar, förbund, individer eller evenemang) inom sport- och/eller upplevelsebranschen och som vill fördjupa sin kompetens i att öka sina sponsorintäkter och stärka sina samarbeten.

Kontaktperson: Anette Ellefsen Datum: 2020-04-04 Plats: RF-SISU, Mejerigatan 1, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline Klubb - Administration - grund, Skövde

Till våren 2020 kör vi våra utbildningar i idrottonline kostnadsfritt, ta chansen till, hösten kommer priset att gå upp igen. Begränsat antal platser.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om medlemsregistret, hur du hanterar medlemmar, behörigheter, roller och grupper samt den digitala närvaroregistreringen av LOK-stödet.

Datum: 2020-04-06 Plats: Idrottenshus Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan