Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Digital utbildning: IdrottOnline

Från och med hösten 2022 erbjuder RF-SISU Västra Götaland endast en utbildning inom IdrottOnline. Den nya utbildningen är en heltäckande administrationsutbildning som ger dig kunskaper om hur man hanterar IdrottOnline för din förening utifrån de anpassningar systemet ska genomgå framöver.

Innehåll:

 • IdrottOnlinesystemet
 • Inloggning och Min sida
 • Medlemsregistret  (lägga till och hantera medlem)
 • Grupper (skapa och hantera)
 • Aktiviteter (skapa, hantera och närvaroregistrera) och LOK-ansökan samt IdrottOnline-appen
 • Integration med externa system
 • Utbildning (skapa och hantera lärgrupper) samt IdrottOnline-appen
 • Föreningsinfo
 • Begränsat registerutdrag
 • Kivra
 • Årsrapporter/Statistik

Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-08-25 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - unga ledare 14-20 år, Göteborg

För dig som är ledare i ålder 14-20 år!


Grundutbildning för tränare - Unga ledare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Man lär sig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att barn och ungdomar kan röra sig på många olika sätt och hur man kan göra en bra planering på träning utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen både har gemensamma träffar men också kräver eget arbete mellan träffarna på utbildningens webbsida. 

För att ge ledarna de bästa förutsättningarna ombeds ansvariga för anmälan att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. De har respektive specialidrottsförbund hand om.

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-08-30 - 2022-09-17 Plats: Digital träff 1 och fysiskt i Sjumilahallen, Göteborg träff 2 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Valberedningsarbete- Test

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Vad är viktigt att tänka på i valberedningsarbetet och hur hittar vi de som passar bäst i just vår föreningsstyrelse och hur jobbar vi strategiskt och effektivt? 

Innerhåll:
Vi går igenom fem viktiga områden för ett bra valberedningsarbete: idrottens organisation, valberedningens uppdrag, den bästa styrelsen för föreningen, arbetsåret - strukturerat, intresse för människor.
Valberedningens uppdrag: Att analysera och granska sittande styrelses arbetsinsats och att presentera ett väl genomtänkt förslag på ledamöter till styrelsen.
Årsplanering och framgångsnycklar.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-09-07 Plats: Kallebäck Mer information på kurssidan
Till anmälan

Evenemangsutbildning Träff 1 + 2 

Utbildningen är öppen för alla föreningar som har ett arrangemang i sin förening, litet som stort:
Att skapa ett hållbart arrangemang – förutsättning för ett lyckat evenemang!
Detta är en utbildning där ni i föreningen får kunskap, tips och råd om det ni behöver veta inför att skapa ett lyckat arrangemang. Det kan vara såväl en "vanlig" tävling, cup, turnering match som en lite större arrangemang. Viktiga ingredienser för att lyckas är planering, förarbete och ett brinnande engagemang. 

För föreningar som är arrangörsförening i samband med SM veckan i Skövde 2023:
Den här träffen gör er väl förberedda inför vad som väntar i samband med er medverkan i SM-veckan i Skövde. Ni får med er flera verktyg för att kunna jobba vidare efter träffen och för att det ska få en långvarig och positiv effekt inför, under och efter SM-veckan.

Kontaktperson: Margareta Persson Datum: 2022-09-07 - 2022-10-11 Plats: Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare Göteborg

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-09-08 - 2022-09-24 Plats: Träff 1: Digital / Träff 2: Fysisk i Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Styrketräning för barn och ungdomar

Styrketräning för barn och ungdomar är ett omdebatterat ämne där det finns många frågetecken bland barn och ungdomstränare om och hur det bör bedrivas. Docent Tommy Lundberg kommer presentera en samlad kunskapsöversikt gällande styrketräning för barn och ungdomar, hur det kan bedrivas i olika åldrar för att stimulera önskvärda adaptationer samt minimera risken för skador hos idrottande barn och ungdomar.

Tommy är docent i fysiologi vid Karolinska institutet och forskar och undervisar i träningsfysiologi med fokus på skelettmuskelns anpassning till träning. Han har författat flertalet vetenskapliga artiklar inom styrketräning samt gett ut en bok på området. Utöver sina akademiska uppdrag är han även konsult åt Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet.

Exempel på innehåll

 • Vad är styrketräning
 • Myter om styrketräning för barn och ungdomar
 • Fysiologiska anpassningar
 • Styrketräning för skadeprevention
 • Prestationsfördelar av styrketräning
 • Träningsprinciper, progressionsnivåer och träningstips i olika utvecklingsfaser:
  • Prepubertal ålder
  • Pubertal ålder
  • Postpubertal ålder
Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-09-13 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, In English, Göteborg

The sports movement is a fantastic arena that engages many people, young and old, with different backgrounds, motivations, experiences and skills. Your commitment as a coach and leader is an essential part of the sport movement.

Grundutbildning för tränare is based on current research and gives you a good foundation in your role as a coach. Great emphasis is placed on leadership, how you create good learning environments that enhances the motivation, active participation and thus enables the participants to learn and grow as human beings and athletes. You will also learn about the importance of developing a broad movement repertoire and how you can plan the training based on age and maturity status. 

Mandatory course elements
 • Complete educational tasks online
 • Participate in both educational days
 • Complete a home assignment

Course content 
 • The Swedish sports movement and my role within it
 • Leadership and the leader in me
 • How to plan training session 
 • Elective part where you can focus on your main interest

In order to be approved and obtain a certificate of the education, attendance at both meetings and submission of two home assignments are required.
This course is a non-sport specific course that focus on general leadership that can be implemented in various sports. For sports specific education, please see the education provided from your sports federation. 
Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-09-17 - 2022-10-01 Plats: Göteborg, exact location will be confirmed via email prior to the start of the course. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte, Nordöstra Göteborg

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-09-21 Plats: Nordöstra Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Antidoping - för idrottsledare och föräldrar

Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s globala dopingregler. I Sverige finns även en särskild dopningslag som gäller alla personer som vistas i landet. Utbildning och kunskap är en central del i det förebyggande antidopingarbetet. Doping kan se olika ut, det kan dels vara bruk av otillåtna substanser och metoder eller ske på grund av okunskap. Ta tillfället i akt och lär dig mer om antidoping så du kan stötta dina idrottare och din förening.

Föreläsningens innehåll:

 • Antidopingarbetet i Sverige och världen
 • Dopingregler och påföljder
 • Statistik
 • Dopingkontroll
 • Kosttillskott
 • Information och vidareutbildning
Kontaktperson: Ingemar Gustafsson Datum: 2022-09-21 Plats: Idrottens hus, Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Valberedningsarbete

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Vad är viktigt att tänka på i valberedningsarbetet och hur hittar vi de som passar bäst i just vår föreningsstyrelse och hur jobbar vi strategiskt och effektivt? 

Innerhåll:
Vi går igenom fem viktiga områden för ett bra valberedningsarbete: idrottens organisation, valberedningens uppdrag, den bästa styrelsen för föreningen, arbetsåret - strukturerat, intresse för människor.
Valberedningens uppdrag: Att analysera och granska sittande styrelses arbetsinsats och att presentera ett väl genomtänkt förslag på ledamöter till styrelsen.
Årsplanering och framgångsnycklar.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-09-28 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan