Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte, Borås

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-11-08 Plats: Borås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Bokföring Grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring och hur du praktiskt kan använda dessa i föreningen. Vi lär oss, genom praktiska övningar (papper och penna), att arbeta med grundbok och huvudbok. Vi går igenom balans- och resultaträkning och bokslut. Även om föreningen har sin bokföring upplagd på data är det viktigt att kunna grundprinciperna för bokföring. Vi jobbar efter den senaste versionen av Idrottens Redovisning med BAS-kontoplan 3.0.

Innehåll: Bokföringens grunder, Debet och Kredit, Balans- och Resultaträkning, Praktiska övningar i bokföring. Personligt stöd och hjälp av vår utbildare Håkan Johansson.

Målgrupp: För dig som vill lära dig bokföring från grunden.
Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-11-12 - 2022-11-19 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-11-15 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Uddevalla

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-11-17 - 2022-12-03 Plats: Träff 1: Digital / Träff 2: Fysisk i Uddevalla Mer information på kurssidan
Till anmälan

HLR och akut sjukdoms- och skadehantering, Skövde


Att ha kunskaper om hur du bör agera när olyckan är framme ger trygghet både för dig och evenemangets besökare. Du får kunskaper om hur du bör agera vid hjärt- och lungräddning. Vi går även igenom akut skadebehandling och hur du bör agera vid vissa sjukdomsfall. I samband med utbildningen får du tillgång till webbportalen Akut skadebehandling.

Utbildningens innehåll: 
  • Så agerar du vid ett hjärtstopp
  • Vanliga skador/idrottsskador
  • Akut skadebehandling
  • Det bör en skadeväska innehålla
  • Allegiska reaktioner, astma, diabetes, epilepsi, feber och infektioner
  • Råd till den sjuke/skadade
Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-11-19 Plats: Idrottens hus, Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning: Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna. Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur.  Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-11-22 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar

Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-11-22 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi, Göteborg

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

I deltagaravgiften ingår häftet Vår förening

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-11-24 Plats: RF-SISU´s lokal på Mejerigatan 1, Kallebäck, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital utbildning: Akut omhändertagande vid idrottsskada

Grunderna i akuta idrottsskador och rehabilitering. Du förväntas ha en dauerbinda tillgänglig under utbildningen och kan öva praktiska moment på närstående eller dig själv. 
Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-11-24 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital - Frisk och Fri - ätstörningar inom idrotten

Under 2 timmar får du som ledare grundläggande kunskap om ätstörningar, bemötande och hälsosamt ledarskap.
Du får information om ätstörningsdiagnoser och varningstecken samt hur du kan bemöta en eventuellt drabbad idrottare och hur du genom ditt ledarskap kan förebygga att någon drabbas.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-11-29 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan