Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Digitalt: Vaccinera klubben mot doping

Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Med hjälp av ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap.
Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-12-14 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Frukostföreläsning: Hur skapar vi förutsättningar för både bredd och elit inom idrotten?

John och Carin, rösterna bakom En podd för tränare som drivs av Göteborgs universitet och RF-SISU Västra Götaland bjuder in till en exklusiv livepodd där de diskuterar hur vi skapar förutsättningar för både bredd och elit inom idrotten. Tillfället blir som ett samtal där John och Carin diskuterar bland annat: 

  • Vad menas egentligen med bredd- och elitidrott?
  • Hur påverkar samhällets fysiska inaktivitet vad som anses vara elitidrott?
  • Hur kan idrottsföreningar arbeta för att finnas till för både bredd- och elitidrott?
  • Hur bör tränare arbeta för att ge barn och ungdomar goda förutsättning för bredd- och elitidrott.

Ett mycket spännande samtal där du som idrottsledare kommer få med dig tankar och idéer för att utveckla dina träningar och verksamhet.

Kontaktperson: Emma Svensson Datum: 2022-12-09 Plats: Clarion Odin, Odinsgatan 6 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar, Göteborg

Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-05-10 Plats: Kallebäck, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Framtidens organisationsledare - 14-25 år, Göteborg


Innehåll:
Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-04-13 Plats: Göteborg, RF-SISUs lokaler, Mejerigatan 1, Kallebäck Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Framtidens organisationsledare - 14-25 år, Skövde


Innehåll:
Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-04-22 Plats: Skövde, RF-SISUs lokaler, Gustav Adolfs gata 49 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Framtidens organisationsledare - 14-25 år, Uddevalla


Innehåll:
Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-05-06 Plats: Uddevalla, RF-SISUs lokaler, Rimnersgatan 13 Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi, Göteborg

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

Inga förkunskaper krävs.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-03-14 Plats: Angered, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi, Göteborg

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

Inga förkunskaper krävs.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-06-07 Plats: Västra Frölunda, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte, Göteborg

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-02-22 Plats: Västra Frölunda, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte, Göteborg

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-04-20 Plats: Biskopsgården, Göteborg Mer information på kurssidan
Till anmälan