Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

Inga förkunskaper krävs.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-19 Plats: Digital via zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Kost för idrottande barn och ungdomar

En utbildningskväll för målgruppen idrottande barn och ungdomar samt deras ledare och föräldrar. Här får ni lyssna till en riktig expert och får chans att ställa era frågor.

Patricia ”Pyri” Badh är leg Dietist med specialisering inom kost och idrott från Internationella Olympiska Kommitténs 2-åriga utbildning.

Patricia driver sedan 10 år tillbaka en verksamhet med mottagning för individuell kostrådgivning och coachning. Hon anlitas flitigt för föreläsningar och
utbildningar om kostens betydelse för långsiktigt hälsa men också för att optimera träningssvar, återhämtning och för att möjliggöra idrottares specifika målsättningar.

Patricia har lång erfarenhet inom såväl elitidrott som barn- och ungdomsverksamhet och har haft uppdrag i en stor variation av sporter såsom ex fotboll, volleyboll, ishockey,
uthållighetsidrotter, gymnastik och motorsport.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-10-20 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Lär dig söka stöd och bidrag

Välkomna till en kväll där vi går igenom vilka stöd och bidrag det finns att söka för idrottsföreningar och hur man ska tänka när en ansökan skrivs. Hur kan vi använda oss utav de globala målen i vår ansökan? Kan vi använda oss av Barnens spelregler?
- Partners, stöd och bidrag
- Agenda 2030, Barnrättskonventionen och fem utvecklingsresor
- Verksamhetsbidrag och ”mervärdesbidrag”
- EU, Staten, Regionen, Kommunen, Staden och Stadsdelen
- Idrotten, Allmänna Arvsfonden, Postkodstiftelsen
- Fonder & stiftelser

Fundera gärna på vad er förening skulle vilja söka bidrag för och ställ frågor som kan vara till hjälp i er ansökan.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-20 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Marknadsföring i sociala medier, Skövde

Utgångspunkten i utbildning är att stärka förmågan för deltagaren och föreningen att kommunicera via digitala kanaler och sociala medier. Vi diskuterar hur man ska tänka i sin planering, vilket innehåll som skapar engagemang samt hur olika digitala kanaler kan användas konkret i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Det är rekommenderat att ni deltar med fler personer på utbildningen och gärna både äldre och yngre medlemmar.
Innehåller bl a:
- Utmaningar för föreningen kring marknadsföring i sociala medier
- Tio tips hur ni skapar engagemang i sociala medier
- Hur kan man aktivera sina sponsorer
- Fem tips för att komma igång

Utbildaren Åsa Karlsson från Rättighetsbyrån har arbetat med social hållbarhet de senaste 14 åren inom organisations- och idrottsvärlden.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-24 Plats: Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Hållbar sponsring fördjupning

Föreningar som jobbar smart och långsiktigt jobbar med hållbar sponsring!
Nu har du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom området, utveckla och förbättra samarbetet med sponsorerna.
RF-SISU Västra Götaland bjuder tillsammans med Frans Fransson en fördjupning 

Målsättning
Målet är att deltagarna ska utveckla sina praktiska färdigheter kring hållbar sponsring. Syftet är att individerna såväl som organisationerna ska utveckla färdigheter och kunskaper som ska leda till ett framgångsrikt och effektivt internt sponsorarbete och ett utvecklat attraktivt erbjudande.

Träff 1: Hållbar sponsring (Digital utbildning 3h)
Förarbetet lägger grunden för rättighetens interna sponsorarbete. Vi diskuterar förväntningar, förutsättningar och organisatoriska utmaningar, som alla är delar som påverkar en rättighets interna sponsorarbete. Detta arbete bildar fundamentet för den fortsatta resan och är en nödvändighet att förankra internt i sponsorgruppen. Vi går igenom hur vi kan skapa och forma erbjudandet ut mot sponsorn och fokuserar kring vilka centrala delar som gör att en rättighet kan skapa ett för sponsorn intressant erbjudande. Vi tittar på hur detta på bästa sätt kan struktureras upp, paketeras och kommuniceras ut till en sponsor.


Träff 2: Hållbar sponsring (Digital utbildning 3h)
Hur kan föreningen prissätta och sälja erbjudandet? Vi går igenom hur en rättighet kan tänka kring sin prissättning och värdering av avtalsrättigheter och paket. Vi går också in på hur rättigheten tar erbjudandet ut till marknaden och gör det ”köpbart” i sitt försäljningsarbete. Hur kan vi skapa långsiktig nytta tillsammans med sponsorn? Vi fördjupar resonemangen kring hur vi internt går vidare för att hjälpa sponsorn att med rätt aktivering och möjligheter till utvärdering i syfte att få hållbara och långsiktiga sponsorskap. Vi avslutar med en trendspaning kring framtidens hållbara sponsring.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-25 - 2022-11-01 Plats: Digitalt via zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna. Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur.  Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-10-25 Plats: Göteborg. Lokal anges i kallelsen. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Alingsås

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-10-26 - 2022-11-12 Plats: Träff 1: Digital / Träff 2: Fysisk i Alingsås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte, Västra Frölunda

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-26 Plats: Västra Frölunda Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Skövde

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-10-27 - 2022-11-12 Plats: Träff 1: Digital / Träff 2: Fysisk i Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan

Att vara arbetsgivare, Göteborg

Vill du veta mer om vilket ansvar det innebär när föreningen har anställd personal? Ja, då är detta en informationskväll som passar dig. Tid för frågor finns under kvällens gång.

Under kvällen går vi bl a igenom:
Information om kollektivavtal, försäkringar, handledning, anställningsformer, arbetsbeskrivning, arbetsmiljö, rehabiliteringsansvar mm.
Vi går igenom vad som är viktigt med medarbetar- och lönesamtal.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-27 Plats: Mejerigatan 1, Kallebäck Mer information på kurssidan
Till anmälan