Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Digital: Att vara arbetsgivare

Vill du veta mer om vilket ansvar det innebär när föreningen har anställd personal? Ja, då är detta en informationskväll som passar dig. Tid för frågor finns under kvällens gång.

Under kvällen går vi bl a igenom:
Information om kollektivavtal, försäkringar, handledning, anställningsformer, arbetsbeskrivning, arbetsmiljö, rehabiliteringsansvar mm.
Vi går igenom vad som är viktigt med medarbetar- och lönesamtal.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-03-23 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar

Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-03-08 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

Inga förkunskaper krävs.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-04-18 Plats: Digital via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Valberedningsarbete

En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Vad är viktigt att tänka på i valberedningsarbetet och hur hittar vi de som passar bäst i just vår föreningsstyrelse och hur jobbar vi strategiskt och effektivt? 

Innehåll:
Vi går igenom fem viktiga områden för ett bra valberedningsarbete: idrottens organisation, valberedningens uppdrag, den bästa styrelsen för föreningen, arbetsåret - strukturerat, intresse för människor.
Valberedningens uppdrag: Att analysera och granska sittande styrelses arbetsinsats och att presentera ett väl genomtänkt förslag på ledamöter till styrelsen.
Årsplanering och framgångsnycklar.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-03-22 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Årsmöte

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. 
Varför är stadgarna så viktiga?
Föreningsdemokrati
Skatter och avgifter
Medlemmens rättigheter och skyldigheter
Ansvarsfrihet
Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.

Målgrupp: Passar dig som vill bli styrelsemedlem eller redan sitter med i en styrelse/kommitté och vill lära dig grunderna i föreningskunskap och hur ett årsmöte ska genomföras.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-01-17 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Hållbar sponsring - en introduktion

Hur tänker sponsorer kring motiv och drivkrafter till att sponsra idag. Vi presenterar de sex motiv som sponsorer efterfrågar och ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap. Och så diskuteras hur vi kan agera som förening i tider av oro och kris.
Är du ansvarig för er förenings sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på din kunskap. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet.  

Utbildningens innehåll:
•Vad innebär hållbar sponsring?
•Hur ska föreningen agera i tid av oro och kris?
•Sponsorernas 6 motiv till att sponsra
•Konkreta tips för att utveckla ett sponsorerbjudande
Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-10-11 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Hållbar sponsring - en introduktion

Hur tänker sponsorer kring motiv och drivkrafter till att sponsra idag? Vi presenterar motiv som sponsorer efterfrågar och ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap. Vi går också igenom vilka kommersiella värden som ni som förening kan erbjuda en sponsor.

Är du ansvarig för er förenings sponsorarbete? Då är det här ett bra tillfälle att öka på din kunskap. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet i ditt arbete.  

Utbildningens innehåll:
- Vad innebär hållbar sponsring?
- Kommersiella värden att erbjuda
- Sponsorernas motiv till att sponsra
- Konkreta tips för att utveckla ert sponsorerbjudande

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2023-03-30 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Information kring ekonomiska skyldigheter, lagar och regler

Vi bjuder in ideella föreningar till en informationskväll där du får tillfälle att ställa dina frågor och funderingar kring följande område:
Bokföringsskyldigheten. Vad ska bokföras och vem ansvarar för bokföringen? Inkomstskatt och inkomstdeklaration. Moms. Föreningen som arbetsgivare.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-12-01 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Kost för idrottande barn och ungdomar

En utbildningskväll för målgruppen idrottande barn och ungdomar samt deras ledare och föräldrar. Här får ni lyssna till en riktig expert och får chans att ställa era frågor.

Patricia ”Pyri” Badh är leg Dietist med specialisering inom kost och idrott från Internationella Olympiska Kommitténs 2-åriga utbildning.

Patricia driver sedan 10 år tillbaka en verksamhet med mottagning för individuell kostrådgivning och coachning. Hon anlitas flitigt för föreläsningar och
utbildningar om kostens betydelse för långsiktigt hälsa men också för att optimera träningssvar, återhämtning och för att möjliggöra idrottares specifika målsättningar.

Patricia har lång erfarenhet inom såväl elitidrott som barn- och ungdomsverksamhet och har haft uppdrag i en stor variation av sporter såsom ex fotboll, volleyboll, ishockey,
uthållighetsidrotter, gymnastik och motorsport.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-03-23 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digitalt: Goda föreningsexempel - en inspirationskväll!


Innehåll:
Delta på en digital föreläsning och inspireras av alla positiva initiativ som genomförs inom idrottsrörelsen. Denna föreläsning ger dig konkreta exempel på lyckade arbeten inom följande:

 • Jämställdhet
 • Inkludering
 • Idrott för pensionärer
 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Rent spel
 • Behålla ungdomar
 • Klimat och miljösmart förening
 • Öka intäkter vid evenemang
 • HBTQi+
 • Öka ungas delaktighet
 • Modernisera ekonomihanteringen
 • Integrera nyanlända
 • Rekrytering av aktiva
 • Arbetsfördelning/få fler engagerade
 • Digital utveckling

Målet med föreläsningen är att deltagarna ska inspireras till att utveckla sin idrottsförening.

Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2023-02-02 Plats: Digitalt via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan