Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare, Ale

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-09-28 - 2022-10-15 Plats: Träff 1: Digital / Träff 2: Fysisk i Ale Mer information på kurssidan
Till anmälan

Värdegrundsutbildning - High Five

Datum: 2022-09-28 - 2022-11-29 Plats: Mejerigatan 1, Kallebäck Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital utbildning: Akut omhändertagande vid idrottsskada

Grunderna i akuta idrottsskador och rehabilitering. Du förväntas ha en dauerbinda tillgänglig under utbildningen och kan öva praktiska moment på närstående eller dig själv. 
Kontaktperson: Thomas Gehöör Datum: 2022-09-29 Plats: Digitalt Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Revisorns viktiga arbete

För dig som är revisor i en förening eller vill ha koll på vad en revisor bör göra.
Revisorns granskar styrelsens arbete och är aktiv under hela verksamhetsåret. Kontrollerar att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt och håller koll på de ekonomiska rapporterna, bokföringen och verifikationerna och hur dessa förhåller sig till budgeten. En revisor bör också följa upp de ekonomiska rutinerna, läser protokoll och granskar de beslut som har fattats. 

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-04 Plats: Digital Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar, Borås

Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Deltagaravgiften inkluderar häftet: Offensivt styrelsearbete

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-11 Plats: Borås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning: Hållbar utveckling och idrottsrörelsen

Idrott påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Med den här utbildningskvällen vill vi sätta ljuset på idrott och hållbar utveckling för att visa på idrottens roll och möjligheter att göra skillnad men också hur du i din idrottsvardag kan vara med och bidra. Kvällen kommer vara fylld med kunskap, inspiration och konkreta exempel på hur andra har gjort. Vi kommer utgå från de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och också titta på vilket sätt du som aktiv i idrottsrörelsen är med och bidrar redan idag genom den verksamhet som ni bedriver.    
 
Det här får du:
Du kommer få grundläggande kunskap i vad hållbarhet är och på vilket sätt idrotten är och kan fortsätta vara med och bidra till hållbar utveckling med utgångspunkt i den egna idrottsvardagen. Vi kommer göra nedslag hos andra idrottsföreningar men också specialidrottsförbund och idrottsevenemang samt ge en kort internationell utblick för att visa exempel på hur man kan jobba med hållbarhet på olika nivåer. Vi kommer också titta gemensamt på tillgängliga och konkreta stöd som finns att tillgå för dig i din idrottsvardag.

Vill du redan nu förkovra dig nu rekommenderar vi vår nya webbportal Hållbar idrott! Hoppas vi ses!
Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-10-12 Plats: Digitalt via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital utbildning: IdrottOnline

Från och med hösten 2022 erbjuder RF-SISU Västra Götaland endast en utbildning inom IdrottOnline. Den nya utbildningen är en heltäckande administrationsutbildning som ger dig kunskaper om hur man hanterar IdrottOnline för din förening utifrån de anpassningar systemet ska genomgå framöver.

Innehåll:

 • IdrottOnlinesystemet
 • Inloggning och Min sida
 • Medlemsregistret  (lägga till och hantera medlem)
 • Grupper (skapa och hantera)
 • Aktiviteter (skapa, hantera och närvaroregistrera) och LOK-ansökan samt IdrottOnline-appen
 • Integration med externa system
 • Utbildning (skapa och hantera lärgrupper) samt IdrottOnline-appen
 • Föreningsinfo
 • Begränsat registerutdrag
 • Kivra
 • Årsrapporter/Statistik

Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-10-13 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - unga ledare 14-20 år, Borås

För dig som är ledare i ålder 14-20 år!


Grundutbildning för tränare - Unga ledare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Man lär sig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att barn och ungdomar kan röra sig på många olika sätt och hur man kan göra en bra planering på träning utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen både har gemensamma träffar men också kräver eget arbete mellan träffarna på utbildningens webbsida. 

För att ge ledarna de bästa förutsättningarna ombeds ansvariga för anmälan att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. De har respektive specialidrottsförbund hand om.

Kontaktperson: Victoria Johannesson Datum: 2022-10-13 - 2022-10-29 Plats: Digital träff 1 och fysiskt i Borås träff 2. Lokal anges i kallelsen. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Basic education for board members - in English

Board members should know their roles and responsibilities accompanied with their positions. A fundamental understanding of what is expected of individual board members and the board is an important step towards developing the club in the right direction.

Course content:
 • What does it mean to be a board member, how to distribute roles and tasks between board members in order to manage the board work efficiently.
 • The financial responsibilities of the board, the accountant’s role and the role of the nomination committee.
 • Member engagement, annual meeting, club culture and values.
Target group: Bord members from sports clubs and/or federations. We recommend that you are at least 3-4 people from your board participating in the course.


Expenses: Free of charge

The education will be in English

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-13 Plats: Biskopsgården, Hisingen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Kanslistutbildning, Borås

Är du kanslist och vill effektivisera administrationen? Utbildningen riktar sig till alla oavsett idrott:

Vi ger dig en förståelse för styrelsens roll och ansvar, du får en inblick i olika metoder och verktyg som kan användas för att utveckla rollen som kanslist. Vi tittar på ett årshjul som är ett bra underlag till verksamhetsberättelsen, SWOT, handlingsplan och enkäter till olika målgrupper.
Hur kan en arbetsbeskrivning se ut, vad gör jag idag och vad är det egentligen jag ska göra? Tid kommer också att finnas för att utbyta erfarenheter och få svar på frågor.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-18 Plats: Borås Mer information på kurssidan
Till anmälan