Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Sök utbildningar - Anmälan

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och föreläsningar. Här nedan ser du det som är erbjuds i RF-SISU Västra Götaland. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. I utgångsläget visas utbildningarna i datumordning ett år framåt. Vill du få en överblick av utbudet, se affischen på denna länk

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Evenemangsutbildning Träff 1 + 2 

Utbildningen är öppen för alla föreningar som har ett arrangemang i sin förening, litet som stort:
Att skapa ett hållbart arrangemang – förutsättning för ett lyckat evenemang!
Detta är en utbildning där ni i föreningen får kunskap, tips och råd om det ni behöver veta inför att skapa ett lyckat arrangemang. Det kan vara såväl en "vanlig" tävling, cup, turnering match som en lite större arrangemang. Viktiga ingredienser för att lyckas är planering, förarbete och ett brinnande engagemang. 

För föreningar som är arrangörsförening i samband med SM veckan i Skövde 2023:
Den här träffen gör er väl förberedda inför vad som väntar i samband med er medverkan i SM-veckan i Skövde. Ni får med er flera verktyg för att kunna jobba vidare efter träffen och för att det ska få en långvarig och positiv effekt inför, under och efter SM-veckan.

Kontaktperson: Margareta Persson Datum: 2022-09-07 - 2022-10-11 Plats: Skövde Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare, Ale

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget på RF-SISU´s tränarutbildning och det ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Lär dig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Vi går även igenom vikten av att barn och ungdomar rör sig på flera olika sätt och hur du kan göra en bra planering på ett träningsupplägg utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen kräver tid av deltagaren mellan träffarna att arbeta med utbildningens webbsida samt att lämna in hemuppgifter.

Ni som är ansvariga för anmälan för unga ledare ombedes att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. Dessa har respektive specialidrottsförbund hand om. 

Kontaktperson: Ulrika Ahlberg-Messina Datum: 2022-09-28 - 2022-10-15 Plats: Träff 1: Digital / Träff 2: Fysisk i Ale Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar, Borås

Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Deltagaravgiften inkluderar häftet: Offensivt styrelsearbete

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-11 Plats: Borås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Antidopingföreläsning för idrottsrörelsen, Ale

Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s globala dopingregler. I Sverige finns även en särskild dopningslag som gäller alla personer som vistas i landet. Utbildning och kunskap är en central del i det förebyggande antidopingarbetet. Doping kan se olika ut, det kan dels vara bruk av otillåtna substanser och metoder eller ske på grund av okunskap. Ta tillfället i akt och lär dig mer om antidoping!

Föreläsningens innehåll:

 • Antidopingarbetet i Sverige och världen
 • Dopingregler och påföljder
 • Statistik
 • Dopingkontroll
 • Kosttillskott
 • Information och vidareutbildning
Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-10-11 Plats: Drivhuset, Ale Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital föreläsning: Hållbar utveckling och idrottsrörelsen

Idrott påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Med den här utbildningskvällen vill vi sätta ljuset på idrott och hållbar utveckling för att visa på idrottens roll och möjligheter att göra skillnad men också hur du i din idrottsvardag kan vara med och bidra. Kvällen kommer vara fylld med kunskap, inspiration och konkreta exempel på hur andra har gjort. Vi kommer utgå från de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och också titta på vilket sätt du som aktiv i idrottsrörelsen är med och bidrar redan idag genom den verksamhet som ni bedriver.    

Det här får du:

 • Grundläggande kunskap i hållbarhet.
 • Information om höga elpriser och idrottsrörelsen.
 • Hur idrottsrörelsen bidrar och kommer bidra till hållbarhet.
 • Visa exempel från idrottsföreningar, specialidrottsförbund och evenemang.
 • Internationell inblick i idrottens hållbarhetsarbete på olika nivåer.
 • Information om konkreta stöd som finns för idrottsföreningar, till exempel kunskapswebben Hållbar idrott.
 
Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-10-12 Plats: Digitalt via Zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare - unga ledare 14-20 år, Borås

För dig som är ledare i ålder 14-20 år!


Grundutbildning för tränare - Unga ledare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet. Man lär sig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att barn och ungdomar kan röra sig på många olika sätt och hur man kan göra en bra planering på träning utifrån ålder och mognad.

Viktigt att känna till är att utbildningen både har gemensamma träffar men också kräver eget arbete mellan träffarna på utbildningens webbsida. 

För att ge ledarna de bästa förutsättningarna ombeds ansvariga för anmälan att informera om förutsättningarna samt att utbildningen fokuserar på ledarskap och inte de idrottsspecifika delarna. De har respektive specialidrottsförbund hand om.

Kontaktperson: Ulrika Ahlberg-Messina Datum: 2022-10-13 - 2022-10-29 Plats: Digital träff 1 och fysiskt i Borås träff 2. Lokal anges i kallelsen. Mer information på kurssidan
Till anmälan

Basic education for board members - in English, Göteborg

Board members should know their roles and responsibilities accompanied with their positions. A fundamental understanding of what is expected of individual board members and the board is an important step towards developing the club in the right direction.

Course content:
 • What does it mean to be a board member, how to distribute roles and tasks between board members in order to manage the board work efficiently.
 • The financial responsibilities of the board, the accountant’s role and the role of the nomination committee.
 • Member engagement, annual meeting, club culture and values.
Target group: Bord members from sports clubs and/or federations. We recommend that you are at least 3-4 people from your board participating in the course.


Expenses: Free of charge

The education will be in English

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-13 Plats: Biskopsgården, Hisingen Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital utbildning: IdrottOnline

Från och med hösten 2022 erbjuder RF-SISU Västra Götaland endast en utbildning inom IdrottOnline. Den nya utbildningen är en heltäckande administrationsutbildning som ger dig kunskaper om hur man hanterar IdrottOnline för din förening utifrån de anpassningar systemet ska genomgå framöver.

Innehåll:

 • IdrottOnlinesystemet
 • Inloggning och Min sida
 • Medlemsregistret  (lägga till och hantera medlem)
 • Grupper (skapa och hantera)
 • Aktiviteter (skapa, hantera och närvaroregistrera) och LOK-ansökan samt IdrottOnline-appen
 • Integration med externa system
 • Utbildning (skapa och hantera lärgrupper) samt IdrottOnline-appen
 • Föreningsinfo
 • Begränsat registerutdrag
 • Kivra
 • Årsrapporter/Statistik

Kontaktperson: Dino Ilecic Datum: 2022-10-13 Plats: Digitalt via länk Mer information på kurssidan
Till anmälan

Kanslistutbildning, Borås

Är du kanslist och vill effektivisera administrationen? Utbildningen riktar sig till alla oavsett idrott:

Vi ger dig en förståelse för styrelsens roll och ansvar, du får en inblick i olika metoder och verktyg som kan användas för att utveckla rollen som kanslist. Vi tittar på ett årshjul som är ett bra underlag till verksamhetsberättelsen, SWOT, handlingsplan och enkäter till olika målgrupper.
Hur kan en arbetsbeskrivning se ut, vad gör jag idag och vad är det egentligen jag ska göra? Tid kommer också att finnas för att utbyta erfarenheter och få svar på frågor.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-18 Plats: Borås Mer information på kurssidan
Till anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi

Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

Inga förkunskaper krävs.

Kontaktperson: Johanna Forsman Datum: 2022-10-19 Plats: Digital via zoom Mer information på kurssidan
Till anmälan