Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Street Games Academy


Som ledare i Street Games Academy bidrar du till att fler människor får ljusare framtidsutsikter. Du och ditt ledarskap är viktigt!   

I Street Games Academy får barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritid där de får utvecklas på många plan.
Kort om Street Games Academy:

  • I ett antal idrottsföreningar genomförs läxhjälp en gång i veckan i samband med träning.
  • Vid varje tillfälle är det två föreningsledare (1 mentor & 1 ledare) samt två studenter från universitetet. Totalt 4 vuxna.
  • Besökarna är barn/ungdom/unga vuxna som (helst är föreningskopplad och) idrottsintresserade. Vi använder idrotten som en katalysator/att uppmuntra till studier.

Street Games Academy gör viktig samhällsnytta och är beroende av dig och ditt ledarskap. För att få goda förutsättningar att lyckas i rollen är denna utbildning obligatorisk för föreningsledare och studenter i SGA.

Ditt ledarskap kommer att skapa förebilder, se till att fler väljer en aktiv fritid, ge andra ökade förutsättningar till studier och anställningar och bidra till att fler får ljusare framtidsutsikter.