Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Digital: Grundutbildning för föreningsledare - Tema Styrelsens roll och ansvar


Alla i styrelsen bör veta vilken roll  och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal.
De olika föreningsorganen.
Att vara ledamot, hur fördelar vi rollerna?
Styrelsens ansvar samt det ekonomiska ansvaret
Revisorns resp valberedningens roll.
Medlemsengagemang
Årsmöte - genomgång
Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.


Målgrupp: Föreningens styrelse och vi ser gärna att det deltar minst 2-4 personer.

Anmälan: Alla får ett bekräftelsemejl på anmälan vilket innebär att anmälan är ok. Vid problem, mejla This is a mailto link alternativt ring 0709-265833.

Deltagaravgift: Kostnadsfri för föreningar i Göteborgs stad, ett samarbete med IoFF.
För övriga gäller 300 kr/deltagare alt 500 kr/förening. 

Återbud lämnas senast 2 dagar innan. I annat fall debiteras föreningen en avgift på 300kr/deltagare.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om deltagarantalet anses vara otillräckligt.

Kallelse med mer information mejlas till deltagare som angett e-postadress 2-3 dagar före utbildningen.

Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i anmälan. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.

Boktips: Offensivt styrelsearbete som är ett häfte och vid samarbete med RF-SISU så kan det finnas möjlighet för oss att ta kostnaden för boken/böckerna.