Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök utbildningar - Anmälan

Grundutbildning för föreningsledare - Tema föreningsekonomi, Göteborg


Grundläggande utbildning om en föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar när det gäller:
Bokföringsskyldigheten
Ekonomiska rapporter
Avstämningar och uppföljningar
Skatter - avgifter
Skattepliktiga ersättningar
Årsbokslut och ansvarsfrihet.

Målgrupp: Du som i en förening hanterar ekonomi men även ordföranden i föreningen och ytterligare några i styrelsen bör ha dessa kunskaper.

I deltagaravgiften ingår häftet Vår förening


Deltagaravgift
Kostnadsfritt för föreningar som tillhör Göteborgs kommun, ett  samarbete med Göteborgs Stad.
För övriga gäller 500kr/deltagare.

Faktura
Fakturan skickas till föreningen om inget annat anges i anmälan.
Återbud mindre än 3 dagar innan kursstart alt att utebli från kursen medför att full deltagaravgift faktureras.

Tips på kurslitteratur: Beställ Idrottens ekonomihandbok här!

Kallelse
Ca 2-3 dagar innan kursstart mejlas kallelse till deltagare som anger sin mejladress.   

Bekräftelse
Alla får en bekräftelse på anmälan vilket innebär att den är ok. Vid problem mejla This is a mailto link alternativt ring 0709-265833. 
RF-SISU Västra Götaland förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning/föreläsning om deltagarantalet inte anses tillräckligt.