Hem / Utbildning/Folkbildning / Kalender - Anmälan

Kalender - Anmälan

Digital: Frukostseminarium, Så ökar du ungas delaktighet i idrotten


Delaktighet ingår i RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och är viktigt av flera anledningar. Studier visar att unga som får vara med och forma den verksamhet som de är en del av, blir mer engagerade och fortsätter idrotta längre. Delaktighet befrämjar också lärande och bidrar till att skapa en bättre verksamhet med barnens bästa i centrum. 

Vad innebär delaktighet och hur kan ökad delaktighet uppnås i olika sammanhang inom barn- och ungdomsidrotten?

Under detta seminarie utgår vi från denna fråga och presenterar relevant forskning inom området, inklusive en aktuell studie som undersökt delaktighet inom svensk barn- och ungdomsidrott. Du får även ta del av flera framgångsrika exempel på hur unga kan involveras i föreningsutveckling eller i tränings- och tävlingsupplägg, eller på andra sätt ges mer ansvar och inflytande i idrotten.   

Målet med seminariet är att fördjupa förståelsen för begreppet delaktighet och dess praktiska innebörd, samt ge tips, råd och inspiration för hur din organisation på olika sätt kan öka ungas delaktighet och inflytande.

Mer info och anmälan finns här!

Plats Stockholm/digitalt
Datum onsdag 28 september 2022
Starttid 09:00
Sluttid 09:30
Den här aktiviteten tillhör kalender "RF-SISU Västra Götaland"