Hem / Utbildning/Folkbildning / Webbutbildningar

Webbutbildningar

Introduktionsutbildning för tränare

En webbutbildning som ger dig en grund innan du går den fysiska utbildningen Grundutbildning för tränare. 

En bra start för unga ledare

Utbildningswebb för unga ledare. En bra grund inför t ex arbete på en veckas idrottsskola. 

Introduktionsutbildning för föreningsledare

En perfekt introduktion för den nya styrelsemedlemmen. Borde kanske alla medlemmar ha grundläggande förståelse om hur en förening bedrivs?  

Renvinnare.se

Gå webbutbildningen renvinnare och få kunskap om doping. 

Inkluderandeidrott.se

Få nya perspektiv och reflektera över ditt ledarskap, styrelsearbete eller idrottande i koppling till utvecklingsresan En inkluderande idrott för alla. 

Jämställd idrott

En del av inkluderandeidrott.se där ni bl a har möjlighet att diskutera filmer.

Kost för idrottande barn och unga

Filmer och texter som ni tillsammans med träningsgruppen kan gå igenom. Grundläggande förståelse för kost i koppling till hälsa och prestation. 

Akut skadebehandling

En webbportal som ger dig kunskaper om akut omhändertagande av idrottsskador och HLR. 

Lustfylld och lekfull träning

Här får du inspiration till att utveckla dina träningar. 

Smart grundträning 5-18år

Få en kunskapsgrund när det gäller träningslära och barn och ungdomars utveckling. 

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF

Leder du idrottare med NPF? Via den här webben får du tips att ta med dig in i ditt ledarskap. 

Volontärens värdskap - hjärtat i evenemanget

Har ni evenemang planerade där volontärers arbete är viktigt för att få ett lyckat evenemang? Den här utbildningswebben kan vara passande att använda.  

Schyst idrott

Har ni en kommunikationsstrategi i er förening/ert förbund? Den är webbsidan är ett jättebra verktyg för kommunikatören i föreningen. 

 

Nyhetsbrevet Tränarpasset

Prenumerera på Tränarpasset och få inspirerande artiklar att ta med dig in i ditt tränarskap. Genom tränarpasset fortbildar du dig kontinuerligt.