Hem / Utbildning/Folkbildning

Utbildning/Folkbildning

RF-SISU Västra Götaland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra Götaland. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med/stöttar/utvecklar föreningar och individer. Alla kommuner i Västra Götaland har en egen idrottskonsulent att kontakta.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Folkbildning i idrottsföreningen

Inte alla är helt bekanta med begreppet folkbildning. Folkbildning är en form av lärande där deltagarna själva bestämmer vad de vill lära och veta mer om. Det viktigaste är själva mötet mellan människor och att lära av varandra genom samtal. Vanligast är att man ses tillsammans, pratar och reflekterar över ett ämne som man har valt. 

Våra olika verksamhetsformer:

Föreningsbesök

Genom föreningsbesöket kommer vi till föreningens hemmaplan. Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland knuten till sig. Vid föreningsbesöket lyssnar idrottskonsulenten in vilka behov och utvecklingsområden som finns hos din förening och får en bild av hur vi kan stötta just din förening och hjälper till att lägga upp en plan. 

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att tillsammans söka kunskap utifrån sina behov och intressen. En kompetent lärgruppsledare utses att leda gruppen som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. RF-SISU Västra Götaland hjälper gärna till med upplägg och lärgruppsmaterial.

Läs mer om lärgrupper och lärgruppsledare
Kontakta din idrottskonsulent för att starta lärgrupp 

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. RF-SISU Västra Götaland erbjuder idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från mental träning till första hjälpen. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Läs mer om vårt utbud av utbildningar
Här kan du söka våra kurser och se dem i datumordning

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Västra Götaland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker strukturen och utvecklingen av föreningen/organisationen.

Hos SISU Idrottsutbildarna hittar du mer information om processarbete. 
Kontakta din idrottskonsulent för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade för att få inspiration och/eller tillföras ny kunskap.

Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information om föreläsningar 

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang


Folkbildningen rapporteras i IdrottOnline, mer om IdrottOnline här

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om folkbildning, folkbildningsstödet samt hjälp kring upplägg och rapportering av föreningens folkbildningsverksamhet. Länk till din idrottskonsulent

Idrottens folkbildning i särklass

FoU Rapport 2021 särklass-1.jpg

En ny forskningsrapport visar hur folkbildning bidrar till föreningarnas utveckling och glädjen hos individen att tillhöra ett sammanhang.

Ladda ner rapporten