Hem / Utbildning/Folkbildning

Utbildning/Folkbildning

RF-SISU Västra Götaland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra Götaland. Vi är idrottsrörelsens eget studieförbund och vi arbetar med/stöttar/utvecklar föreningar och individer. Alla kommuner i Västra Götaland har en egen idrottskonsulent att kontakta.

Våra idrottskonsulenter kan tillsammans med dig och din förening komma överens om hur föreningen och individer på bästa sätt kan utvecklas och utbildas.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Västra Götaland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Våra verksamhetsformer

Föreningsbesök

Genom föreningsbesöket kommer vi till föreningens hemmaplan. Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland knuten till sig. Vid föreningsbesöket lyssnar idrottskonsulenten in vilka behov och utvecklingsområden som finns hos din förening och får en bild av hur vi kan stötta just din förening och hjälper till att lägga upp en plan. 

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att tillsammans söka kunskap utifrån sina behov och intressen. En kompetent lärgruppsledare utses att leda gruppen som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. RF-SISU Västra Götaland hjälper gärna till med upplägg och lärgruppsmaterial. 

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. RF-SISU Västra Götaland erbjuder idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från mentalträning till första hjälpen. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Här kan du söka våra kurser och se dem i datumordning.

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Västra Götaland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker strukturen och utvecklingen av föreningen/organisationen.

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade för att få inspiration och/eller tillföras ny kunskap.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.


Folkbildningen rapporteras i IdrottOnline, mer om IdrottOnline här

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om folkbildning, folkbildningsstödet samt hjälp kring upplägg och rapportering av föreningens folkbildningsverksamhet. Länk till din idrottskonsulent

Här hittar du våra utbildningar

Läs mer om Folkbildning och dess riktlinjer på SISU Idrottsutbildarna riks