Hem / Om RF-SISU Västra Götaland / Distriktsidrottsmötet

Distriktsidrottsmötet

Distriktsidrottsmötet - årsmöte - är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Digitalt distriktsidrottsmöte 2020

Men anledning av coronakrisen flyttades årets distriktsidrottsmöte fram från april månad till den 18 augusti. Eftersom det fortfarande finns restriktioner och rekommendationer om att vi ska minimera fysiska möten genomförs årets distriktsidrottsmöte digitalt, men med möjlighet om behov finns att deltaga från en plats i Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla.

Datum
Tisdag den 18 augusti klockan 18.00-20.00 ca

Program
17.00 Samling/incheckning via Zoom och Vote IT.
          Kontrollera uppkoppling och få eventuell hjälp.
18.00 Distriktsidrottsmötet startar
          Stämmoförhandlingar
          Likvidation – nedläggning SISU-d
20.00 Avslutning, ca

Plats
Mötet genomförs digitalt via verktygen Zoom (för årsmötet) och Vote IT (för eventuell omröstning). Anmälda deltagare får närmare information om hur mötet ska gå till och länkar till respektive verktyg i god tid innan mötet. Vi erbjuder även deltagare att medverka på plats med egen dator i:

  • Borås: Skaraborgsvägen 62-64 (vårt RF-SISU kansli)
  • Göteborg: Mejerigatan 1, Kallebäck (vårt RF-SISU kansli)
  • Skövde: Gustav Adolfs gata 49 (vårt RF-SISU kansli)
  • Uddevalla: Rimnersgatan 13 (vårt RF-SISU kansli)


VIKTIGT! - INBJUDAN – Förmöte Idrottens Spel

Måndag den 17 augusti 2020 klockan 18.00-19.00,
hålls ett förmöte om Idrottens Spels situation, via ZOOM.
Anslutningslänk skickas ut i god tid innan mötet.

Anmälan
Det går bra att anmäla ombud och åhörare till distriktsidrottsmötet fram till den 31 juli 2020, via anmälningsformulär här.

Röstlängd
Observera 
- att röstlängd för 2020 gäller, där antal röstberättigade ombud framgår.
- att ombud endast får representera en organisation, samt
- att medlemsorganisation, som står utanför RF, men är medlemsorganisation i SISU Idrottsutbildarna, får samma röstetal som distriktsorganisation inom RF av motsvarande storlek.

Testmöte och uppkoppling
För att säkerställa att allt fungerar kommer vi att genomföra två testtillfällen veckan innan årsmötet, den 11 augusti och 13 augusti. Vi rekommenderar att som deltagare vara med vid ett av dessa testtillfällen, som inte behöver ta lång tid för att se att allt fungerar som det ska. Du kopplar upp dig någon gång mellan klockan 16.00-18.00, då vi finns och kan hjälpa dig lösa eventuella problem som kan uppstå. 

Tänk på att ha en bra internetuppkoppling och använd Google Crome som webbläsare. 

Handlingar till distriktsidrottsmötet
För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast 3 veckor innan distriktsidrottsmötet. Kontakta Ingela Gustavsson om du vill ha handlingarna skickade på annat sätt.

Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto link, senast den 15 januari stämmoåret.

Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 15 februari stämmoåret. 
Mer information och nomineringsblankett

 

Fr o m januari 2020 bedrivs Västra Götalands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland verksamhet inom ramen för ett organisationsnummer och under namnet RF-SISU Västra Götaland. Ett gemensamt namn, med två olika uppdrag - ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. På riksnivå finns fortsatt två organisationer, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

Tisdag den 18 augusti hålls första distriktsidrottsmöte för RF-SISU Västra Götaland, ett årsmöte som avslutar 2019 för Västra Götalands Idrottsförbund och blickar framåt för både Idrottsuppdraget (RF) och Folkbildningsuppdraget (SISU). I samband med årsmötet genomförs likvidation – nedläggning av SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland.