Hem / Om RF-SISU Västra Götaland / Distriktsidrottsmötet

Distriktsidrottsmötet

Distriktsidrottsmötet med årsstämma är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Anmälan distriktsidrottsmöte 2020

Årets distriktsidrottsmöte med årsstämma flyttas fram till tisdag den 18 augusti på grund av fortsatt osäkerhet kring coronavirusets spridning. Platsen är densamma, Estrad Arena i Alingsås

Om läget är fortsatt osäkert när det gäller covid-19 inför den 18 augusti kommer mötet genomföras digitalt. Mer information om det kommer att skickas ut till anmälda ombud närmare mötesdagen.

Anmälan av ombud görs senast den 29 maj 2020, via anmälningsformulär här.
Årsmöteshandlingar och valberedningens förslag läggs ut här på hemsidan och skickas till anmälda ombud tre veckor innan stämmodagen. 
Kallelse - nytt datum och information
Röstlängd

Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto link, senast den 15 januari stämmoåret.

Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 15 februari stämmoåret. 
Mer information och nomineringsblankett