Hem / Om RF-SISU Västra Götaland / Distriktsidrottsmötet

Distriktsidrottsmötet

Distriktsidrottsmötet med årsstämma är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Anmälan distriktsidrottsmöte 2020

Årets distriktsidrottsmöte med årsstämma flyttas från torsdag den 16 april till tisdag den 9 juni på grund av osäkerheten kring coronavirusets spridning. Platsen är densamma, Estrad Arena i Alingsås.

Anmälan av ombud görs senast den 8 maj 2020, via anmälningsformulär här.
Årsmöteshandlingar och valberedningens förslag läggs ut här på hemsidan och skickas till anmälda ombud tre veckor innan stämmodagen. 
Kallelse - nytt datum och information
Röstlängd

Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto link, senast den 15 januari stämmoåret.

Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 15 februari stämmoåret. 
Mer information och nomineringsblankett