Hem / Om RF-SISU Västra Götaland / Distriktsidrottsmöte

Distriktsidrottsmöte

Distriktsidrottsmötet - årsmötet - är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Årsmötet hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Västra Götaland utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsidrottsmötet hålls varje år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet.   

Distriktsidrottsmötet 2021 hålls den 21 april.

Kallelse till distriktsidrottsmöte 2021
Röstlängd

Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto link, senast den 15 januari stämmoåret.

Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 1 februari stämmoåret. 
 

Fr o m januari 2020 bedrivs Västra Götalands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland verksamhet inom ramen för ett organisationsnummer och under namnet RF-SISU Västra Götaland. Ett gemensamt namn, med två olika uppdrag - ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. På riksnivå finns fortsatt två organisationer, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.