Valberedningen

Jan Andersson
Ordförande
0703-00 15 73

Anna Johansson
Ledamot - Fyrbodal
0731-80 11 34 

Roland Joelsson
Ledamot - Fyrbodal
0703-37 11 50

Carina Dannevik
Ledamot - Göteborgsregionen
0707-43 81 26

Tommy Wallhult
Ledamot - Göteborgsregionen
0733-10 79 25

Jan Björklund
Ledamot - Sjuhärad
0702-18 85 55

Birgitta Söderberg
Ledamot - Sjuhärad
0730-32 51 17 

Jessica Larsson
Ledamot - Skaraborg
0702-48 80 97 

Kenneth Eriksson
Ledamot - Skaraborg
0705-60 01 65