Hem / Bidrag och stöd / Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Anläggningar och idrottsmiljöer

RF vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av de prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter RF årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

På Riksidrottsförbundets webb hittar du detaljerad information om de sju stöd som går att söka för att utveckla anläggningar och idrottsmiljöer.

Detaljerad info om anläggningsstöden på rf.se

Plats för idrott

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är källa till glädje och gemenskap och främjar motion, hälsa och livskvalitet. RF-SISU Västra Götaland arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet för att människors möjligheter till motion och idrott ska vara en naturlig del i byggandet av det hållbara samhället. 

Läs mer om vad RF:s anläggningssatsning har för mål på rf.se

Rörelsefaktor - ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen

Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Rörelsefaktor hanterar alla olika typer av rörelse i ett sammanhang och är uppdelade i fyra områden: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter.

Rörelsefaktor syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget är framtaget för att synliggöra och vikta faktorer för fysisk aktivitet. Det ska också möjliggöra dialoger mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Läs mer om och ladda ned verktyget Rörelsefaktor på rf.se

Övriga stöd och bidrag

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter. Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om lokalstöd på Arvsfonden.se

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål. Kontakta handläggaren på ditt distriktsidrottsförbund, så kan de hjälpa dig att finna fler finansiärer.